Jsou to již téměř dva roky, kdy měli diváci na Chrudimsku poprvé možnost naladit televizní programy digitální cestou. Desítka programů, která je šířena v rámci třech digitálních sítí, byla od 1. února rozšířena o další program.

Novinka se netýká východočeského vysílače Krásné, ale krkonošské Černé Hory. Co to pro diváka znamená? Ne každá domácnost bude moci na Chrudimsku nový regionální kanál přijímat. Krajského vysílání z Pardubického kraje se diváci prozatím nedočkají.

Z kraje si vysílání nepustíte

Celodenní regionální vysílání převážně z východu Čech začalo od 1. února v o půl šesté večer. „Vstup do třetího multiplexu umožní Genus Tv rozšířit svůj stávající časově omezený program vysílaný pouze v čase od 17:40 do 18:00 hodin v rámci stanice Prima na čtyřiadvacetihodinový program s názvem Genus Plus, který bude šířen z vysílačů Ještěd a Černá hora,“ říká tiskový mluvčí Kamil Chalupa ze společnosti CDG, která provozuje třetí digitální multiplex.

Divák navyklý na regionální vysílání v rámci podvečerního programu televize Prima byl s nástupem nového programu Prima family o zprávy z regionu ochuzen. TV Prima na konci roku rozhodla o ukončení dosavadní licence, která podmiňovala připojování regionů. Nová licence Prima family již tuto povinnost neobsahuje. Diváci tak definitivně přišli o týdenní desetiminutový magazín Zkraje týdne, jenž si objednával u společnosti RTA Pardubický kraj.

PODÍVEJTE SE NA START NOVÉHO REGIONÁLNÍHO PROGRAMU GENUS PLUS
Zdroj: Youtube

Nové žánry programu

A co nového nový televizní program divákovi nabídne? Podle ředitelky Genus Tv Aleny Roubalové bude program zaměřen převážně na publicistiku, lifestylové magazíny, kontaktní pořady a další formáty.

„Budeme se zaměřovat i na takové informace, které divák na žádné jiné televizi nenajde. Součástí programu bude průběžně aktualizovaný zpravodajský servis. V tradičním čase 17.40 hodin pak odvysíláme hlavní zpravodajskou relaci se zažitým názvem Minuty regionu. Do vysílání se dostanou i celé záznamy akcí, aby si divák udělal vlastní představu a nebyl odkázán pouze na žurnalistickou zkratku,“ doplňuje Alena Roubalová.

Přetočit antény? Jak kdo

Zájemci, kteří přijímají vysílač jiný nežli ten na Černé Hoře, budou muset kvůli novému programu přetáčet antény. Regionální kanál nebude vysílán z vysílače Krásné, ale z Černé Hory a Ještědu. Jak říká Pavel Říha ze specializované prodejny na anténářskou techniku, řešením je instalace přídavné antény.

„Pokrytí z vysílače Černá Hora je hodně odvislé od místních podmínek. Obecně se dá říct, že čím více na sever, tím je pokrytí lepší. Chrudim a níže položené lokality nebudou mít s příjmem Černé Hory na 60. kanálu problém. V Hlinsku je bezproblémový příjem na sídlišti, ve městě obraz občas kostičkuje,“ dodává z praxe Pavel Říha. Odborníci tak doporučují zajistit si stabilní příjem z nejbližšího vysílače, např. z Krásného a eventuálně přidat další anténu na třetí multiplex z vysílače Černá Hora.

ZAJÍMÁ VÁS, CO SKRÝVÁ VYSÍLAČ? PŘEČTĚTE SI O EXKURZI NA ČERNÉ HOŘE.