„Podařilo se dojednat výkup některých pozemků, ostatní vlastníci dali písemný souhlas s realizací stavby. V tomto měsíci bude podána žádost na stavební úřad při Městském úřadu Chrudim o vydání stavebního povolení a následně můžeme podat žádost na Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci na celou akci. Projekt zahrnuje nejen odbahnění rybníka, ale i opravu hráze včetně vypouštěcího zařízení," uvedl skutečský starosta Pavel Bezděk.

Rybník Konopáč se nachází ve skutečské městské části Bílý Kopeček, po pravé straně příjezdové silnice ve směru od Chrasti. Podle skutečského starosty rybník není využíván k rekreačním účelům, ale plní krajinotvornou funkci. Výše finančních nákladů nutných k realizaci díla se bude odvíjet od toho, zda bude nutné ukládat vytěžený sediment na některou z řízených skládek nebo zda to nutné nebude. „Orientačně předpokládáme výdaje zhruba do pěti milionů korun," doplnil starosta města Pavel Bezděk.