Podle sečského starosty Marcela Vojtěcha nelze končící turistickou sezonu u Sečské přehrady hodnotit zrovna jako vydařenou.

Vzhledem k dlouhotrvajícímu špatnému počasí i s přihlédnutím k časnému přemnožení sinic (letos k němu došlo již v červenci) ale nakonec nebyl výpadek tržeb v městském autokempu Pláž takový, jakého se tu obávali.

„Zcela vyhodnocenou sezonu ještě nemáme, ale zatím odhadujeme zhruba patnácti procentní výpadek v tržbách. Loni jsme utržili zhruba dva miliony korun, letos to vypadá na přibližně 1 750 tisíc,“ počítá starosta Vojtěch. Podle jeho slov pomáhá kempu hlavně to, že stále rozšiřuje nabídku pobytu v chatkách, jejichž obsazení není tak závislé na počasí, jako pobyt rekreantů ubytovaných ve stanech.

S charakterem počasí panujícím u přehrady položené vysoko v Železných horách Sečští „nepohnou“. Rádi by ale postoupili s řešením letitého problému se sinicemi. Vedení města usiluje o odbahnění a vyčištění dna přehrady, z něhož jsou do vody dlouhodobě uvolňovány nežádoucí fosforečné živiny.

„Nevíme, kolik by vyčištění stálo, ale i 50 milionů korun by asi bylo málo. Obracíme se proto na stát, na kraj, na podnik Povodí Labe i na energetiky využívající přehradu k výrobě elektřiny a snažíme se najít ve spolupráci s nimi nějaké schůdné řešení. Zatím se nám to ale nedaří,“ připustil starosta Marcel Vojtěch.