Výbor základní organizace OS KOVO ETA a.s. jako statutární orgán odborové organizace svým usnesením na mimořádném jednání dne 10.12.2009 rozhodl o vyhlášení stávkové pohotovosti všemi hlasy při 100% účasti členů VZO.

Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti je stav kolektivního vyjednávání.

Cílem stávkové pohotovosti je zajistit pro všechny zaměstnance v souladu s článkem 28 Listiny základních práv a svobod právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky sjednané v Kolektivní smlouvě.

Zástupci zaměstnanců jsou připraveni k dohodě, ale ta je možná pouze v případě, že zaměstnavatel bude ochoten k oboustranně přijatelnému konsenzu.

V období stávkové pohotovosti k přerušení práce nedochází a zaměstnanci plní i nadále své pracovní povinnosti.

Stávková pohotovost byla vyhlášena od 10.12.2009 od 14,00 hodin na dobu neurčitou.

Pdrobné zpravodajství přinese sobotní Chrudimský deník