Jak vysvětlila ředitelka muzea Klára Habartová, na projektu opravy fasády se již pracuje. Neméně důležité však bude ještě před samotnou opravou zjistit, co vlastně budovu poškozuje.

Někteří Chrudimáci jsou přesvědčeni, že křídlu s muzeem škodí otřesy, které se na ně přenášejí při průjezdu vozidel přes umělé terénní nerovnosti, jež zklidňují dopravu v přilehlé Široké ulici. „To ale v tuto chvíli nevíme. Souběžně s přípravou projektu proto vše během letoška prozkoumají odborníci na statiku,“ uvedla ředitelka Klára Habartová. Příčin poškození objektu by podle ní mohlo být víc. V úvahu přicházejí i změny v podloží budovy.

„Naše křídlo budovy je také přivrácené k mostku, který překonává koryto říčního náhonu, takže i tam je možné hledat příčinu. Může se ale jednat také o souběh všech uvedených faktorů. Každopádně letos dojde k rozmístění statických sond, které by měly situaci sledovat a měřit v delším časovém období,“ vysvětluje ředitelka.

Samotná oprava bude moci být zahájena nejdříve v příštím roce, a to teprve po domluvě Pardubického kraje, který je zřizovatelem muzea, s vedením města Chrudim.

Dřevěné lešení bude z preventivních důvodů chránit chodník až do celkové opravy fasády rovněž na podélné straně budovy. Tedy na té straně křídla, která je přivrácena do dvorany s pomníkem Josefa Ressela.

U pamětní desky na domě u Korábků.
Vzpomněli na hrdinství výsadkářů