„K naší radosti a překvapení se pro část nutrií podařilo zajistit azyl v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka v Boru u Skutče,“ řekl chrudimský místostarosta Aleš Nunvář.

Jako invazivní a tedy nepůvodní druh, který byl do našich končin dovezen za účelem farmového chovu na maso a kožešinu, nemají nutrie v české přírodě přirozeného predátora. To přispívá k jejich rychlému množení, rozmnožují se několikrát do roka, a to při průměrném počtu pěti až šesti mláďat. V případě nekontrolovaného množení může dojít k narušení ekologické rovnováhy a k vytlačení domácích druhů volně žijících živočichů. K přemnožení nutrií přispívají i mírné zimy a dostatek potravy.

„Myšlenka odchytu a následného utracení z pochopitelných důvodů nenašla u části veřejnosti porozumění. Na řešení má zásadní podíl občanská iniciativa v podobě místní milovnice přírody, které osud nutrií nedal spát a na Pasíčka nás nasměrovala. Patří jí za to velký dík, rád jsem příslušné kontakty předal,“ uvedl starosta města František Pilný.

Počet nutrií v Chrudimi je nyní odhadován na 20 až 30 kusů, loni jich bylo asi jen deset.

„Jedna skupinka nutrií umístěná do záchranné stanice tedy problém neřeší, odchytávat musíme dál,“ podotkl Nunvář. 

Dodal, že nechat nutrie nadále rozmnožovat by byl nezodpovědný hazard.

O přemnožených nutriích v Chrudimi jsme již psali:

„Ovšem pokud pro některé z nich najdeme opatrovníka, nemusíme je nechat utrácet. Já osobně budu rád za každou úspěšně umístěnou nutrii na dožití,“ dodal místostarosta zodpovědný mimo jiné za oblast životního prostředí. Město se nyní snaží další potenciální zájemceo umístění nutrií oslovit.

„Také je nadále potřeba o problematice invazních druhů mluvit. Ostatně i v záchranné stanici a jejích ekovýchovných programech by roztomilé nutrie mohly být příkladem škodlivého invazního druhu, který se u nás bohužel velmi dobře adaptoval,“ sdělil Nunvář.

Jako invazivní a tedy nepůvodní druh, který byl do našich končin dovezen za účelem farmového chovu na maso a kožešinu, nemají nutrie v české přírodě přirozeného predátora. To přispívá k jejich rychlému množení, rozmnožují se totiž několikrát do roka, a to při průměrném počtu pěti až šesti mláďat.

V případě nekontrolovaného množení může dojít až k narušení ekologické rovnováhy a k vytlačení domácích druhů volně žijících živočichů. K přemnožení nutrií přispívají i mírné zimy a také dostatek potravy.

„V posledních letech jdou stavy nutrií výrazně nahoru na území celé republiky. Stanice disponuje zařízením pro držení těchto živočichů a jejich část bude umístěna ve voliéře s vodní plochou,“ řekl vedoucí Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka Josef Cach s tím, že by nutrie mohly být součástí edukační části expozice.

(ap)