Navržené schéma rozdělení 300 tisíc korun mezi chrudimské futsalisty, hokejisty a fotbalisty se totiž pranic nelíbilo Josefu Lörinczovi (SNK-ED), který je místním podnikatelem, městským zastupitelem a zároveň manažerem týmu Era Pack Chrudim. Josef Lörincz míní, že futsalový klub si zaslouží štědřejší podporu, než navrhovaných 135 tisíc korun. Podnikatel připomněl, že mnohonásobní kluboví futsaloví mistři reprezentují v Chrudimi zdaleka nejúspěšnější sport a šíří povědomost o městě prostřednictvím zpráv a televizních přenosů nejen po ČR, ale i za hranicemi země.

„Za návrhem vidím snahu dostat futsal z města pryč," řekl Josef Lörincz hned v úvodu schůze, kdy navrhoval zcela stáhnout navrhovaný bod z programu. Podnikatel poté pádně podpořil své argumenty i řečí čísel. „Jestli to tak chcete vy, občané, politici atd. tak jste na nejlepší cestě. Ale když odejde futsal z Chrudimi, tak odejdou také všechny moje firmy a přidá se ke mně i několik dalších firem z okruhu chrudimských podnikatelů. Pro zajímavost a mám to písemně od ekonomky města za loňský rok jen od firmy Era Pack dostalo město na daních víc než dva miliony 850 tisíc korun. A letos to bude ještě víc," pohrozil podnikatel.

Úspěchy ano, ale…

Jednací bod nicméně na programu zůstal. Když pak došlo na jeho projednávání, přidali se ještě další diskutéři.

Pohled majitele futsalového klubu podpořil David Kasal (ANO 2011). Zastupitel a předseda sportovní komise města Tomáš Vondráček (ČSSD) zase na výzvu Ondřeje Kudrnáče (ANO 2011) vysvětloval, co vlastně hraje při určování prioritních sportů hlavní roli.

Jde o čtyři kritéria: Prvním z nich je význam daného sportu pro Chrudim, druhým hlediskem je propagace města na republikové či vyšší úrovni a další hlediska zohledňují počty aktivních členů klubů a návštěvnost na jejich sportovních akcích. Tomáš Vondráček pak dodal, že při zohledňování uvedených parametrů futsalistům nejvíc uškodil fakt, že mají v porovnání s konkurujícími sporty jen minimální členskou základnu v mládežnických kategoriích. „Co se týče Era Packu, tak nejmladšímu mládežníkovi je 16 let," připomněl Tomáš Vondráček, když vysvětloval, proč členové sportovní komise hlasovali tak, jak hlasovali, čímž poslali do rady města a dále do zastupitelstva právě zmíněný návrh.

Chybí třeba šatna

Proti slovům o malé práci s mládeží se pak opět ohradil Josef Lörincz. „Oháníte se nedostatečnou prací s mládeží. Ale řekněte mi tedy, kde máme s mládeží pracovat, když se, jako jediný sport ve městě, nemáme ani kde převlékat. Uvolní nám někdo trvale třeba místnosti na stadionu? Nebo mám brát děti k sobě domů? Nebo do práce?" ptal se podnikatel. Znovu pak zopakoval hrozbu o odchodu Era Packu z Chrudimě a vyzval zastupitele, aby hlasovali proti předloženému návrhu.

Z příspěvku chrudimského starosty Petra Řezníčka (SNK-ED) šlo zase vytušit na adresu jeho stranického kolegy drobnou výtku. Starosta totiž připomněl, že v dobách, kdy se on sám angažoval v chrudimském hokeji, do hlasování raději vůbec nezasahoval. „Od 8. března 2011 nejsem aktivním účastníkem HC Chrudim, ale pokud bych se mohl dovolávat božího svědectví, což jako nevěřící nemohu, tak kdykoliv se na této platformě hovořilo o hokeji, tak jsem nikdy v životě nezvedl ruku ani proti, ani pro," řekl starosta.

Josef Káles (Svobodní) pak poznamenal, že ač si Josefa Lörincze osobně velmi váží, a je mu to tedy velmi líto, vnímá jeho slova jako vyděračská.

V závěrečném hlasování nicméně nebylo přijato usnesení a věc se zřejmě vrátí na prosincovou schůzi pléna.