Uvádí to alespoň místostarosta města Stanislav Šťastný, který v posledním čísle radničních Slatiňanských ozvěn shrnuje postup příprav projektu, jenž má změnit pustý dům u zámku v moderní víceúčelové společenské centrum.

Starosta města Ivan Jeník ale s názorem koaličního místostarosty zásadně nesouhlasí. I s odstupem uplynulých let stále mluví o možných výdajích v rozsahu 40 – 42 milionů Kč bez DPH.

Když rada města vypisovala v roce 2016 architektonickou soutěž na přestavbu domu, tak předpokládala, že náklady investice nepřesáhnou 35 milionů korun bez DPH. Architektonická soutěž byla završena vyhlášením vítěze v roce 2017 a loni pak bylo městem zadáno zpracování projektové dokumentace. Zároveň se radnice rozhlížela po vhodném dotačním titulu, neboť vlastní investice v řádu desítek milionů korun by rozpočet Slatiňan neúměrně zatížila na léta dopředu.

Na konci loňského listopadu pak vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul na regeneraci nevyužívaných a chátrajících objektů (brownfieldů) pro nepodnikatelské využití. „V jeho rámci je možno čerpat dotaci až do výše 60 % způsobilých nákladů, maximálně však 30 milionů korun,“ uvádí místostarosta Šťastný.

V současnosti probíhají přípravné práce za účelem podání dotační žádosti a uzavřená smlouva s projektanty počítá s dokončením dokumentace pro stavební povolení letos během dubna. Zároveň projektanti předloží předpokládaný rozpočet akce dle jednotlivých položek a také kvalifikovaný odhad provozních nákladů.

„Již nyní je velmi pravděpodobné, že náklady revitalizace Kabeláčova mlýna dle vítězného návrhu lze odhadovat mezi 50 – 70 milionů korun,“ konstatuje místostarosta a přimlouvá se, aby město rozhodlo o pokračování projektu teprve až po získání směrodatných informací o skutečných nákladech, o reálné výši případné dotace, stejně jako o pozdějších provozních nákladech.

Starosta města Ivan Jeník se nicméně místostarostovým odhadům podivuje. „Bavil jsem se číslech se stavaři i architekty a ti kroutili hlavou. Je to názor pana místostarosty, ne můj. Nevím, jak k těm částkám došel,“ říká Ivan Jeník „Kdyby nám byla přiznána dotace v maximální nebo velmi významné výši, tak si myslím, že bychom určitě měli do projektu jít. To by ale neplatilo, pokud bychom dostali například pouze dva miliony,“ připouští starosta.

Masopust ve Včelákově 2019
OBRAZEM: Včelákovem prošel masopust