Amatérský archeolog Jiří Voňka na ní představí pyramidy objevené v Bosně a zaměří se i na podzemní prostory a geologické sondy na jejich povrchu.

„Pyramidy se nenacházejí jen v Egyptě, ale na všech kontinentech. V roce 2005 se objevily první zprávy, že kopec Vysočica u města Visoko v Bosně není jen tak ledajaký vrch, nýbrž starověká pyramida porostlá vegetací,“ uvádí se v pozvánce pořadatelů.

Podle vědců představují bosenské pyramidy archeologický jev, který vyžaduje další vědecký výzkum.