Gymnázium Hlinsko nabízí žákům 9.tříd ZŠ přípravné kurzy. Ukázalo se totiž, že žáci, kteří nebyli seznámeni s formou a rámcovým obsahem minulých testů, dosáhli podstatně horších výsledků než ti, kteří měli o testech povědomí. Více než 30% hlineckých žáků tak skončilo na středních školách v kraji Vysočina, kde byli přijati bez konání přijímacích zkoušek.

Odliv absolventů ZŠ z Hlinska i Pardubického kraje je negativním jevem. Proto se hlinecké gymnázium zapojuje do přípravy žáků. Cílem je zbavit žáky strachu a připravit je tak, aby se ziskem minimálního počtu bodů potřebných k přijetí na libovolnou střední školu neměli problémy.

První informační schůzka se zájemci o přípravu se uskuteční již tuto středu v 15. 30 hodin na Gymnáziu K.V.Raise v Hlinsku.

"Dohodneme se na strategii přípravy. Zveme nejen Hlinecké, ale i žáky z celého našeho regionu," řekl zástupce ředitele Hynek Vojanec. Následující akcí bude návštěvní den, který byl stanoven na středu 28. listopadu, dopoledne pro žáky 9. tříd ZŠ, odpoledne pro žáky 5.tříd ZŠ a jejich rodiče.