Autorita nejvyšší

V Hlinsku platí obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností, která vyhrazuje čas v neděli a o svátcích pouze dopoledne, a to od 9 do 12 hodin.

Nedělní klid a sváteční klid je křesťanská nábožensko-sociální tradice, v některých státech též oficiální veřejnoprávní opatření spočívající v zákazu určitých činností o nedělích a svátcích. Křesťanská tradice je modifikací židovského šabatu, v moderní sekulární době je ochrana nedělního klidu prezentována též jako sociální opatření k zajištění odpočinku zaměstnanců či ochraně rodinného života.

Zdroj: Wikipedie

„Vyhláška je permanentně porušována a trend je spíše gradující v čase. Je otázkou, nakolik z nevědomosti a nakolik vědomou ignorací. Tiše závidím katolickému Polsku, kde netřeba vyhlášek a každý ví, že v neděli se nedělá a svátek je svátkem. Uznávají autoritu nejvyšší a u nás by možná stáli v němém úžasu,“ popsal Hlinečák František Fiala.

Podle tajemnice městského úřadu Marty Novákové není nic snadnějšího než naplánovat si pracovní aktivity s hlučnějším nářadím na jiný den než na sváteční odpoledne. „Vyjdeme tak vstříc i těm lidem, kteří by si rádi užili klidu alespoň v tento vymezený čas. Jde o maličkost, která nás nic nestojí, ale naše sousedy určitě potěší,“ uvedla Nováková.

Spraví to rum

Miloš Kvapil z Prahy jezdí na svou chalupu v Orlických horách o víkendech. „Teď po dešti tráva vyrostla velmi rychle a já za sobotu sekání nezvládnu. Proto jsem musel vytáhnout křovinořez a sekačku i v neděli. Sousedé zatím nenadávají, jsou tolerantní, ale chápu, že jim to může vadit. Jako omluvu jsem jim přinesl lahev rumu,“ poznamenal chalupář.

Nedělní klid vymezuje i vyhláška v Cholticích. Na rozdíl od Hlinska se netýká svátků. „Porušení je u nás spíše výjimečné, lidé jsou v tomto směru ukáznění. Pokud někdo nově příchozí o vyhlášce neví anebo jde o vědomé jednání, ihned to na místě řešíme,“ uvedl starosta městyse Tomáš Bolek.

Zákaz do 16 hodin

Vyhláška v Litomyšli zní: „Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6 do 16 hodin veškerých prací spojených s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů a podobně.“ Je překvapující, že po čtvrté hodině odpolední se mohou zahradní stroje rozkřičet naplno, protože vyhláška jim to dovoluje.