Starosta obce Pavel Ondra požádal spoluobčany o dodržování režimu prostřednictvím místního zpravodaje, a to velmi důrazně. Pozastavil se zejména u kontejnerů, jež mají sloužit k ukládání běžného komunálního odpadu. „Někteří naši občané do nich ukládají hlínu, stavební suť, střešní krytinu a jiný těžký materiál, který potom svozová technika nedokáže pro nadměrnou hmotnost zvednout a vysypat. Zaměstnanci obce musí potom kontejner ručně vybrat, odlehčit, aby bylo možné obsah vyvézt,“ říká starosta Pavel Ondra. Je vskutku nechutné, co lze v kontejnerech „Často tam bývají i mrtvá a hnijící zvířata,“ zdůrazňuje Ondra.

Ředitel společnosti Eko Hlinecko Jan Svoboda tvrdí, že se na Krounu plně vztahuje rčení „pro dobrotu na žebrotu“. „Namísto toho, aby obec lidem ponechala jedinou možnost ukládání odpadu do popelnic, přistavuje ještě kontejner na komunální odpad. Zpravidla se tam ocitá stavební materiál, který je ve sběrných dvorech zpoplatněn. Občas jsou tam i ta zvířata. Takových obcí je víc,“ zdůrazňuje Jan Svoboda.

Podle ředitele firmy Eko Hlinecko Jana Svobody se často stává, že je kontejner na komunální odpad přímo nacpán těžkým stavebním materiálem. "Když tam někdo vysype třeba eternit ze střechy, namísto aby ho odvezl do sběrného dvora, je to potom problém. Takový kontejner nelze zdvihnout a vysypat," popisuje těžkou práci s odvozem Jan Svoboda. Mršiny zvířat, která uhynula, v sobě skrývají velké nebezpečí. "Když se někdo nezdráhá vyhodit do kontejneru králíky zasažené vážnou chorobou, třeba morem, nákaza se potom samozřejmě šíří dál," zdůrazňuje Svoboda.