Studie, kterou zadalo minulé vedení chrudimské radnice, s nimi údajně nebyla prodiskutována, a tak se zejména majitelé novostaveb zlobí na to, že byli podvedeni. V sousedství kompostárny a separačního dvora za plánovaných 120 milionů korun by totiž při dostatečné informovanosti nikdy svá obydlí nebudovali.

"Město mohlo mít alespoň tu slušnost, nás seznámit se studií výstavby kompostárny, která byla vypracovaná již na jaře 2017. Jen těžko stačí lidem v nové ulici Janderova vyjádření ve smyslu: vždyť jste si kupovali pozemky u průmyslové zóny," uvádí předseda petičního výboru Jaroslav Bursa.

Markovičtí skutečně žijí v blízkosti Průmyslové zóny Západ. Chrudimští zastupitelé je v minulosti ujišťovali, že do areálu nepustí žádnou firmu, která by snižovala standard bydlení. Teď se cítí ohroženi nejen oni, ale i obyvatelé sídliště Rozhledna, které lemuje průmyslovou zónu z protější strany. Okraj Chrudimě, na kterém se Markovice rozkládají, zdobí zeleň a úzké cesty. Nikdo z místních si neumí představit, že se tudy budou prohánět těžká auta s páchnoucím odpadem.

Chrudimský starosta František Pilný a jeho zástupce Aleš Nunvář se už s nespokojenými obyvateli sešli na informativní schůzce. Starosta pro Chrudimský deník uvedl, že studie výstavby kompostárny a separačního dvora skutečně nebyla v minulosti s občany prodebatována. "Divím se, protože v Chrudimi to vždycky bylo zvykem. Nicméně ji chceme rozpracovat do projektu a pak ji veřejnosti představit. Město však záměr určitě netajilo. Provedl jsem si revizi, jak to tady za minulého vedení radnice probíhalo, a průmyslová zóna je v územním plánu už cca 20 let, prostor pro sběrný dvůr je rezervován od roku 2013," řekl starosta.

Zařízení s nejmodernější technologií

Pokud by se město s občany přece jen domluvilo, v Markovicích by vyrostlo zařízení s nejmodernější technologií. V současné době by radnice potřebovala vidět nějaký obdobný provoz, to se ale zatím nedaří. Starosta Pilný se vydal sbírat zkušenosti do Německa a na Slovensko, ale tamní kompostárny a separační dvory představy o moderním a uceleném provozu nesplnily.

Markovicemi se šíří zpráva, že už město podepsalo smlouvu na vypracování projektové dokumentace za 4, 7 milionu korun. To starosta rozhodně popírá. "Je podepsaná smlouva na projektové práce i pro přípravu hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), upřesnil Pilný.

Lidem z Markovic se už v minulosti podařilo zastavit plánovanou výstavbu továrny na výrobu keramických komponentů. Podpisy v petici, kterých už je téměř tisíc a stále přibývají, svědčí o jejich odhodlanosti bojovat i proti kompostárně a separačnímu dvoru. Vše je v samém začátku, takže šance, že budou vyslyšeni, je velká. Potvrzují to slova starosty města: "Ani já sám nejsem přesvědčen o správné volbě lokality a hledám jinou. Objektivně je ale třeba říci, že pokud Chrudim takovou stavbu nezrealizuje, a je jedno kde, tak mohou mnohonásobně stoupnout ceny za odvoz odpadů," zdůraznil závěrem.