Jásot je předčasný. Krajský úřad sice tento týden vydal další územní rozhodnutí pro nejspornější úsek plánované dálnice D35, obchvat Litomyšle, odpůrci ale už dali najevo, že se proti němu stejně jako v předchozím případě odvolají.

„Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nám slíbilo, že nejpozději do počátku prosince nám zašle návrh změn dálnice po zapracování našich připomínek. Nepřišlo ale doposud nic, místo toho bylo najednou vydáno územní rozhodnutí. Takže nám nezbývá než se odvolat, abychom to stihli do zákonné lhůty,“ poznamenal Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice.

Kornice jsou příměstská osada u Litomyšle, kolem které má dálnice vést. Někteří místní trasu od počátku bojkotují. Výhrady však mají i některé další obce u Litomyšle, například Strakov a Němčice.

Dokumentaci v územním rozhodnutí si Chaloupka zatím nestihl přečíst. Neví tedy, nakolik byly připomínky zapracovány.

Neprostudoval ji ještě ani starosta Litomyšle Daniel Brýdl, jehož radnice se od počátku snaží kvůli urychlení stavby D35 zprostředkovávat jednání silničářů a aktivistů. I on ale připouští informační vakuum ze strany ŘSD. To by ostatně nebylo poprvé.

Nekonečné boje

„Měli nám poslat návrh memoranda, kterým by se vyšlo obcím vstříc, ale zatím nic nepřišlo,“ uvedl Brýdl. Z chystaného odvolání Kornic už není ani překvapený. Martyrium s dálnicí kolem Litomyšle je nekonečné, město ji přitom nutně potřebuje. Na trase dnešní frekventované I/35 je společně s Vysokým Mýtem, kde už je ale příprava dálnice mnohem dál, největším špuntem.

ŘSD v září aktivistům přislíbilo, že projekt upraví a aspoň část požadavků zapracuje. Jde například o snížení náspů, výtky se týkaly i zářezů D35 kvůli hladině spodních vod. Kornice požadují postavit biokoridor, více zeleně a směnu pozemků. Obec Němčice zase trvá na aktualizaci akustické studie kvůli případnému doplnění protihlukových stěn. Obecně místní od počátku namítají, že dálnice rozdělí území s vynikající bonitou zemědělské půdy. Nejmenší vzdálenost dálnice od okolní zástavby je 335 metrů u Sedliště a 650 metrů u Kornic.

Pokud se nepodaří s aktivity dohodnout, hrozí, že právě stavba úseku kolem Litomyšle přijde na řadu až jako poslední. D35 povede z Opatovic nad Labem do Mohelnice, napřesrok má být hotových prvních 27 kilometrů k Vysokému Mýtu a vzápětí se začne stavět další část.