Zadání připravit návrh řešení dostal městský architekt Marek Janatka, který navrhl rozdělit úpravy do několika etap. V první etapě, která je realizována letos, jsou prováděny drobnější zásahy spíše nestavební povahy v bezprostředním okolí pomníku.

„Celý záměr je založen na respektování původního osazení podstavce pomníku do terénu, jak bylo zpracované profesorem Gočárem," říká architekt Marek Janatka. „Stávající zdivo ze žulových kvádrů bude odstraněno včetně navazujících zídek a nahrazeno před podstavcem pomníku jedním žulovým stupněm, který umožní vyrovnání úrovní terénu a zároveň maximálně podpoří původní koncept," popisuje architekt.

Do podstavce pomníku ani samotné sochy, které jsou kulturní památkou, nebude nijak zasahováno vyjma očištění celého pomníku. Před pomníkem bude zachována zpevněná plocha se dvěma novými lavičkami a přístupový chodníček. Zpevněná plocha a chodníček budou plošně mírně zvětšeny a budou osazeny na vyšší úroveň, aby byl podpořen původní koncept. Okolní terén bude mírně vysvahován a oset trávou.

„V rámci letošní akce by měly být provedeny ještě některé další dílčí úpravy vykácení dvou stromů a provedení náhradní výsadby, odstranění původní obruby chodníku napříč parkem a dorovnání terénu, osetí trávou a konečně vyrovnání pískovcových obrubníků podél chodníku s Širokou ulicí," říká místostarosta Jan Čechlovský.

Další práce v tomto území jsou plánovány v dalších letech. Dotknou se především změn povrchů chodníků a cest i rekonstrukce vrchního zdiva nad Žižkovým náměstím. (sd)