I v letošním roce je spojena s národní kampaní Ukliďme Česko. Obě akce mají totiž stejný cíl – zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek.

Letošní rok v Chrudimi podporuje tuto akci 22 organizací s více než 1246 dobrovolníky.

„Úklid některých černých skládek, ale i veřejných prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor i lesa při akci Otevírání studánek, potrvá do 21. dubna. Zájemci jsou zdarma vybaveni rukavicemi, igelitovými pytli a drobnými cenami. Odvoz sesbíraného odpadu zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o.,“ uvedla koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Šárka Trunečková.