„Problémy s tuky řešíme celoročně, během vánočních svátku samozřejmě přitékají na čistírny odpadních vod ve zvýšeném množství a zatěžují technologická zařízení a tím zvyšují nároky na čištění odpadních vod a udržení kvality vody na odtoku z ČOV" vysvětluje Milan Davídek, vedoucí čistíren Chrudim a Hlinsko z Vodárenské společnosti Chrudim.

Použitý olej je třeba nalít do použitého PVC obalu, ideálně PET lahve a zavíčkované odnést do speciální sběrné nádoby. Tato separační nádoba se nachází nejen v Chrudimi, Chrasti, Luži, Proseči, Slatiňanech, Nasavrkách a v Hlinsku, ale i v Rosicích, Košumberku, Domanicích, Bělé, ve Studnicích a Vortové, a to na místech určených ke třídění odpadů. V případě, že tuto možnost nemáte, lze takto slité tuky vhodit do kontejneru na směsný odpad.

A jak Milan Davídek dodává, třídění potravinářských olejů a tuků je důležitým krokem k prodloužení životnosti a funkčnosti odpadního potrubí v domácnostech.