Tímto končíme náš on-line přenos ze zasedání zastupitelstva, které bude nadále pokračovat dalšími body, a loučíme s vámi. Nashledanou zase u příštího on-line přenosu! PŘIPRAVUJEME PRO VÁS I OBRAZOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z JEDNÁNÍ!

18:40 - HLASOVÁNÍ: 16 je pro, šest proti, zdrželi se dva. Jedná se o odpověď na kladnou petici za výstavbu na Rozhledně.

18:39 - Starosta Jan Čechlovský: "Podepsalo ji 25 občanů, aby nadále podporovalo bytovou výstavbu a aby nepodlehlo atakům odpůrců výstavby."

18:37 - Zastupitel Ivan Pištora: "Proč říkáte: náš boj nekončí? Vzhledem k tomu, že na záměru se nic nezměnilo, jsou cesty ke společnému jednání investora, občanů a dalších zainteresovaných stran. Žádám proto pana doktora Půlpána o spolupráci, jsem ochoten být prostředníkem. Ale lidé si musejí vybrat někoho, kdo bude jednat racionálnějším způsobem."

Místostarosta Petr Řezníček: "Vraťme se k petici."

18:35 - Nyní se má odpovídat na petici, která je PRO zástavbu Rozhledny.

Občan: "Petice jsou tedy na nic, ať pan poslanec Libý dá návrh na zrušení petic celorepublikově."

18:31 - Jaroslav Remeš: "Náš boj nekončí. Budeme se snažit všemi zákonými prostředky, aby vy jste nikdy zvoleni nebyli."

18:30 - Starosta Čechlovský: "Hlasujeme o materiálu, bod 15. Kdo je pro?"

HLASOVÁNÍ: 16 pro, proti pět, zdržleli se tři. Návrh odpovědi na petici byl schválen.

Jako další je návrh na usnesení o zrušení usnesení předložený v duchu návrhu E. Beránka.

Půlpánová: "Návrh na usnesení revokace usnesení zastupitelstva je bezpředmětný."

Eduard Beránek: "Podávám tedy návrh nyní. Třeba nyní hlasovatelný bude."

HLASOVÁNÍ: pro návrh Eduarda Beránka je osm, proti je devět, zdrželo se sedm zastupitelů.

18:29 - Jaroslav Remeš: "A, pane Řezníčku, vy?"

Starosta Jan Čechlovský:
"Tady nejsme u výslechu! Takto ne!"

Občané: "Jardo, pojď si sednout, to nedělej."

18:26 - Jaroslav Remeš se ptá: "Podepsal byste jako soukromá osoba smlouvu s osobou, která byla pravomocně odsouzena?"

Starosta Čechlovský reaguje: "Ano, pokud bych měl reference…"

18:25 - Architekt Josef Kopečný: "My architekti si jdeme po krku. Když říkám, že to kolega vyřešil dobře, skládám mu velkou poklonu. Kdyby jste viděli, co se tam dalo napáchat… Nejsem vázán na pana Kuštu. Když bojujete za to, aby jste neměli pod okny auta, proč nepožadujete, ať se garáže strčí pod zem a zůstane vám zelená plocha? Je to běžné v zahraničí."

Zastupitel Ondřej Kudrnáč: "Ptám se právníků, je podepsána smlouva?"

Starosta Jan Čechlovský: "Smlouva podepsaná není."

18:23 - Petr Řezníček: "Bydlím ve městě 59, 60 a více let a s něčím jsem se neseznámil, to mě neopravňuje tvrdit, že to neexistuje. Točíme se na terminologii, že jsme si mysleli toto, protože jsme to nikdy neslyšeli. I kdybych vám teď přinesl mapu čísel popisných a ukázal Vám, jaké názvy se používají, nepřesvědčí vás to. Titul, který byl uveden při prodeji pozemků nebyl záměrem někoho zmást nebo něco někomu přihrát."

18:20 - Jaroslav Remeš: "Jak by se vám líbilo uzavírat smlouvu s osobou, která byla pravomocně odsouzena za krácení daně?"

Občan: "Divím se, že si pan poslanec dovoluje vystoupit ve prospěch firmy K2, viděli jsme to všichni v televizi. Taky jste tenkrát hlasovali."

Místostarosta Petr Řezníček: "Nehrajme si na lustrační komisi."

18:18 - Občan Javůrek: "Když budu stavět barák, potřebuji souhlas souseda. Tady jsme viděli, co se stalo. Změna názvu lokality vidím jako úmysl. Žiju tady od roku 1959, nic takového jsem neslyšel. Všichni bydleli vždycky na Rozhledně!"

"Mně by baráky nevadily, vadí mi to obrovské nádraží, které tam bude. Protože silnice se dvojnásobně rozšíří. Přišli jsme slušně, je nás trochu víc. Odmítám, že se nechováme slušně, jak tu zaznělo," pokračuje Javůrek. "Kdybych byl architektem, šel bych dál mezi zemědělskou školu a Transportu - tam se podívejte, jak to vypadá."

18:14 - Bohumil Hnát, občan: "Proč myslíte, že jsme tady? Protože jste nás uvedli do omylu. Zastupitelé sami nevěděli, co je Janské předměstí. Nevěděli, o čem hlasovali. Janské předměstí - to je starý název, který už dávno neplatí. Proč jste to takto postavili? Aby jste nás uvedli v omyl."

"Máte teď vzácnou příležitost opravit svůj omyl, který, jak vznikl, nikdo neví. Možná by to věděl poslanec Libý, váš chlebodárce," pokračuje Hnát. "To, že město přijde o deset milionů, snad už pan poslanec Libý svým přínosem peněz vyrovnal. Nyní se diskutuje, proč se ruší zeleň na Rozhledně a budou se vynaklkádat peníze na novou zeleň v bývalém letním kině."

18:12 - Zastupitel Tomáš Židek: "Chci jen říci, co já vím, nemohlo se tam stavět, bylo tam ochranné pásmo kvůli plicní nákaze - naproti byla léčebna."

"Přiklonil bych se k petici, ale argumenty svou formou a obsahem mě nepřesvědčily. Po nás se chce být slušní, ale toto je v rozporu se slušností. Nejsem politicky vázán k jedné ani druhé straně. Myslím, že pokud by se zboural prodej, dala se zpátečka, je to obtížné a neseriozní. Řešení je směnit pozemek s investorem, ale to v návrhu není," pokračuje Židek.

18:06 - Architekt Josef Kopečný: "Byl jsem přes svou ženu požádán, abych se na problém podíval. Pokládám ho za politicky nervózní."

"Byl jsem se podívat na územní plán, viděl jsem skladbu bytů, byl jsem na místě a myslím, že je to trošku celé uměle vyvolané," pokračuje Kopečný. "Když se podíváte zpět, bylo tam pole. Pak se začaly stavět rodinné domky, potom sídliště. Toto není zahušťování, je to kus volného pole, je to tam zralé k výstavbě. Nepostaví se teď, postaví se jinde. Je to krásná hrana, mohlo tam být něco jiného. Vy, kteří pocitujete újmu, musím říci, že architekt Kozub se zachoval velmi jemně. To není hradba, dva baráky budou stát třicet metrů před vámi, nebudou vám vadit. Nepamatuji, že by někdo vítal v sousedství stavebníka. Je to velmi nepříjemné. Ale to bychom nepostavili vůbec nic. Požadovat by jste měli to, co se dá. Za prvé - do investice ať je zahrnuta rekonstrukce příjezdové komunikace. Jde o soukromý pozemek, měli byste vyžadovat, aby to byla soukromá plocha. A ať je hřiště, dětské hřiště zahrnuto do investice."

18:04 - Občanka Jana Veličková říká: "Byli se zastupitelé podívat na tom pozemku? Jak město použije peníze za prodej? Proč tedy město samo nepostaví cenově přijatelné byty? Lze jednat s panem Kuštou nebo stavebním odborem o námitkách?"

Starosta Jan Čechlovský reaguje: "Nemohu hovořit za investora ani za stavební úřad, ale můžete být účastníky stavebního řízení. Město dá peníze do investic - stavby chodníků a podobně. Byl jsem se podívat na Rozhledně. A proč nepostaví město byty samo? Město nemůže v tuto chvíli stavět z dotací, ty v tuto chvíli nebyly. Upřesnosňujeme prodej pozemků touto formou, jako se to děje napřílad na Skřivánku."

18:02 - Jaroslav Remeš: "Ano, pan Pištora mi odepsal, odepsali mi i jiní. Jen jsem řekl, že se mnou pan Řezníček komunikoval. Ještě jste neodpověděli: čí zájem reprezentujete?"

Starosta Jan Čechlovský mu odpovídá: "Reprezentujeme město, které má 23 tisíc lidí."

18:01 - Zastupitelé hlasováním diskuzi nepřerušili. Rozprava pokračuje.

Ke slovu se dostává občanka Půlpánová: "Budeme si koukat do oken."

Starosta vyvolává klid.

17:59 - Starosta Jan Čechlovský: "Naznačuje mi pan Libý, že přistoupíme k hlasování."

Následuje hádka, zda bude diskuze pokračovat. Přistupuje k mikrofonu architekt Kopečný, který je tu s občany.

Starosta ho odmítá.

Ozývají se výkřiky: "Jste strašidla!"

17:58 - Hovoří zastupitel Jaroslav Moučka: "V programu jsme měli rozvoj nájemního bydlení. Zúčastnil jsem se tří jednání. Hlas občanů je na prvním místě. Nedělá mi problém revokovat smlouvu s panem Kuštou. Už jednou jsme byli obelháni v případě směnek na koupi průmyslové zóny. Myslím, že revokace je na místě. Proto budu hlasovat v zájmu většiny obyvatel na Rozhledně."

17:55 - Zastupitel Ivan Pištora: "Ptám se pana Trávníčka, zda hlasoval pro změnu územního plánu před lety."

Jaroslav Trávníček: "Asi jsem hlasoval, ale stejně je zařazena i má zahrada. To přece neznamená, že tam musí být bytovka."

Ivan Pištora: "Vy jste tedy hlasoval pro pozemek k výstavbě bytovky, ale netušil jste, že se tam někdy bude stavět."

17:54 - Ke slovu přichází zastupitel Jaroslav Trávníček: "Říkalo se - město má povinnost stavět byty. Poslední, co se postavilo, byla bytovka, kvůli které na mě vedení města podalo trestní oznámení. Bohužel, ještě bylo možné dost bytů postavit. V hlasování se počítají jen kladné hlasy, proto jsem, jak jsem uvedl na začátku, opět pro nákup hlasovacího zařízení."

17:52 - Poslanec Parlamentu ČR Ladislav Libý: "Chápu vás, máte právo napsat petici. Ale pozemek není váš, město rozhodlo a kdybychom ještě hodinu, dvě, pokračovali, nic bychom se nedozvěděli. Navrhuji hlasovat!"

Občané: "Ty jsi borec nakonec! Ty si jeď do Prahy řečnit do parlamentu."

17:50 - Ondřej Kudrnáč: "Já mám hodně zeleně, nikomu to nepřeji, mám v bytě tmu a musím svítit celý den. Bylo několik úprav územního plánu, kdokoliv jste mohli přijít. Nikdo to neudělal."

Občané: "My bychom přišli, kdyby jste nás nezmátli pojmenováním."

Ondřej Kudrnáč pokračuje: "Svůj názor neměním. Staňte se účastníky stavebního a územního řízení, řekněte své připomínky ke snížení či zvýšení kvality bydlení."

17:49 - Zastupitel Ivan Pištora: "Myslíte si, že jste tímto jednáním něco posunuli? Já budu hlasovat stejně, agresivita pana Remeše mne nepohne.

Lidé: "Jdi od válu!

Zastupitel Ondřej Kudrnáč: "Musím souhlasit s Ivanem Pištorou."

Lidé: "Stejný vypravěč!

17:47 - Zastupitel Ivan Pištora: "Já bych, byť jsem dlouho naslouchal mlčky, se ohradil proti slovům pana Remeše - neříkejte, že s vámi nikdo nekomunikoval - odepsal jsem vám dvakrát. Byl jsem na Rozhledně, šel jsem si sídliště projít. Říkal jsem si, co asi říkali obyvatelé těch vilek."

Přítomní lidé volají: "To je něco jiného!"

17:45 - Zastupitel Miloš Broďák: "Bydlím u Stadionu. Jsme tam zahuštěný, je to hrůza. Nepočítejte 14 zastupitelů proti lidem v petici. Ti zastupitelé zastupují 23 tisíc obyvatel města!"

Občan: "Nevěděli jsme nic o výstavbě na Rozhledně. Toto území je jediné zelené místo, kam chodí dětí, poseddávají důchodci. Zachovejte nám ho. Nesrovnávejte to se sídlištěm U Stadionu. Když chtěli vést silnici mezi obytné domy, ti lidé se také vzbouřili."

17:43 - Jaroslav Remeš: "Opět demokracie - v bytech má bydlet 100 lidí, nás je 180! V čí prospěch jednáte? Ve prospěch K2? Starosto!"

Starosta Jan Čechlovský reaguje: "Jednám v zájmu města."

17:38 - Jiný občan: "Když chci někomu postavit před okny dva domy, je slušností se zeptat lidí, co na to říkají. Žádné jednání s občany neproběhlo, zastupitelé by si měli z toho vzít ponaučení."

Městský architekt Karel Thér: "Město má dlouhodobě pozemek v rezervě. Já jsem před 3 lety byl vyzván starostou, abych vytipoval lokality vhodné k bytové zástavbě. Toto je jeden z nich. Když se najde potenciální zájemce, což je, může se začít stavět."

"Je tam podle územního plánu možnost stavět bytový dům, ale i hromadné garáže," pokračuje Thér. "Já bych mohl taky říkat, že se mi nelíbí tamhleta jednosměrka nebo něco jiného. Žijeme ve městě, tím se odlišujeme od vesnice. Máme služby, výhody. Když nebudou volné plochy volně zastavěny,lidé budou bydlet na Vrchách a z Chrudimě bude rezervace."

17:36 - Slovo dostává jeden z přítomných občanů: "My zaměňujeme město a obyvatele, kteří si v družstevním postavili. Já se ptám, kde tedy budou bydlet?"

Ohlasy na jeho vystoupení jsou nesouhlasné. Lidé hučí.

"Dostaňte rozum. Svůj čas ztrácím, že se tu debatuje o ničem," pokračuje občan.

Obecenstvo se nechce smířit s tím, že s ním někdo nesouhlasí.

17:33 - Zastupitel Eduard Beránek: "Dal jsem otevřeným dopisem dostatečně najevö, jak budu hlasovat. I když tam nebydlím a nebudu mít z toho prospěch. Mezi hospicem a gymnáziem a průmyslovou školou je pozemek, který je majetkem Kongregace školských sester a bude se na něm stavět. Skutečně jsou k dispozici na Jánském předměstí i takové pozemky, které mohou sloužit k výstavbě bytů nebo rodinných domů. Podporuji petici, možná i proto, že Jaroslav Remeš je můj přímý žák a já si takových občanů velice vážím."

17:32 - Jaroslav Remeš: "Tato debata je čím dál složitější, snažíte se z toho vykroutit. Nejen vy, pane. Vy všichni byste měli hájit zájmy občanů. Ano, ctíte zákony a vyhlášky, ale pořád mi tu chybí lidi. Starosta - to slovo je od toho, že řeší starosti lidí. A my je máme velké."

17:30 - Místostarosta Petr Řezníček: "Záměr nebyl projednáván s občany, záměr prodat pozemky vychází z faktu - že je tu úřední deska, na které se procedura prodeje zveřejnila, občany informuje. Zastupitelstva mají veřejná zasedání. Řada pozemků, které se nakupují nebo prodávají, se bude projednávat a platí u nich stejný postup. Do výběrového řízení se mohl přihlásit kdokoliv."

17:28 - Řečník hovoří o velkoobchodu tabáku: "Proč ho město povolilo, jako Zdravé město?"

Další řečník: "Odbor majetku nepřesným označením pozemku podle místostarosty nechtěl nikoho zmást, lidé se o Jánsko nezajímali. Ale já bych se chtěl zeptat, zda někdo s občany o výstavbě bytovky jednal. A kdo přišel na tento pozemek? Nápad města nebo Kušty?"

17:26 - Pokračuje občan Jaroslav Marek: "Na vybudování příjezdové komunikace by padla řada vzroslých stromů. Po skončení výstavby před 40 lety bylo naším úkolem navézt tam ornici, uhrabat, vysázet zeleň, vybudovali jsme odpočinkovou zónu. Ing. Kušta tvrdí, že zeleně přibude, to je lež. Parkoviště je tam dostatečné. Chci jen říci, že jsem pracoval 50 let v Transportě, byl jsem ve spolupráci s vynikajícími architekty. Není nám jasné, proč usilujete o tento kus pozemku, když se nepokračuje ve výstavbě na Větrníku a jsou i další místa."

"Jak mohlo být město vybráno, jako Město zeleně?" diví se Marek. "Je to pokrytectví první třídy!"

17:21 - Hovořit chce i občan, který je po totální endoprotéze, proto mu nesou mikrofon: "Jmenuji se Josef Marek a je mi 73.5 roku. Posilou pro nás jsou petice občanů u kamencového jezera u Chomutova nebo situace v Českých Budějovicích, kde investoři ustupují požadavkům občanů," říká Josef Marek.

"V postavených objektech žije dnes více než 90 procent seniorů. Když jste si uplatňovali u kraje, že nemáte domov důchodců, tady ho máte. Senioři by tam měli být chráněni pro vytvoření podmínek pro klidné stáří."

17:20 - Ke slovu se opět dostává Jaroslav Remeš: "Abych nehaněl místostarostu (Petr Řezníček), ten jediný se mnou komunikuje. Vy jste byli demokraticky zvoleni, třeba těmito lidmi. My chceme po vás, aby jste zeleň zachovali. Pokud jste demokraté, menšina se podřizuje většině. Je to 180 lidí podepsaných pod peticí proti 18 zastupitelům. Jsme ve většině."

17:17 - Petr Řezníček: "To, že jsem s vámi měl vůli a chuť komunikovat, nelituji. Patrně některé věci vysvětlit nešly, protože na ně byl dopředu uzavřený názor."

"Personifikuje se prodej pozemků s panem Kuštou. To mě nezajímá. Zajímá mne, že se zastupiteolstvo přihlásilo k záměru - ano, prodáme. A nezajímalo ho, že to bude pan Nováček nebo Houžvička," pokračuje Řezníček.

17:14 - Místostarosta Petr Řezníček: "Pokud vezmu knihu Pavla Kobetiče je to populární publikace - mě ta publikace nezajímá. Není to oficiální dokument o pojmenování oficiálních názvů."

17:11 - "Omezí se výhled na Chrudim - reaguji na nepravdivou informaci na slova Milana Kušty z Chrudimského deníku, který tvrdí, že se neomezí stávající výhled z oken. Vy, pane starosto, tvrdíte, že se omezí částečně. Tak kde je pravda?" ptá se Remeš. "Proč pořád upřednostňujete plán pana Kušty před zájmem občanů? Petici podepsalo 180 lidí. Proč? Proč? Proč? Ptám se proč?"

17:07 - Člen petičního výboru obyvatel Rozhledny Jaroslav Remeš: "Pan starosta zapomněl dodat, že se v červnu hovořilo o prodeji pozemků na Jánském předměstí. Podle knihy Ulice a náměstí, jejímž autorem je Pavel Kobetič. Tam se píše, že předměstí je nyní nově Masarykovo. To ne, na Rozhledně by to bylo Lidových milicí!! Proč se psalo - Jánské předměstí a potom Rozhledna?"

Jaroslav Remeš dále srovnává zeleň v areálu bývalého letního kina, název parku. "My jsme se nemohli z chrudimského zpravodaje dozvědět o změně územního plánu - ještě tehdy nebyl."

17:04 - "Píše se, že jsme dali přednost zájmu investora před zájmy obyvatel města. Podle volebních plánů všech stran je všude napsaná výstavba bytů," poukazuje starosta Jan Čechlovský. "Revokace usnesení? Já s ní nesouhlasím. Zastupitelstva vysílají investorům signál, že chtějí stavět, a potom si to rozmyslí. A to není dobré."

17:02 - "Postupně přestal být používán argument, že tam je jediné dětské hřiště, protože to není pravda, že tam budou zlikvidovány stromy, což také není pravda," pokračuje starosta Jan Čechlovský. "Není pravda, že by došlo k účelové změně územního plánu. Vycházíme z platného územního plánu. Stávající plán byl schválen v roce 1996, tedy nikdo nebyl proti. Nikdo ze zastupitelů, kteří dnes hlasují proti výstavbě, tehdy neprotestoval proti výstavbě."

Starosta pokračuje: "K hlasování - byl jsem obyvateli Rozhledny nepřímo označen za lháře, když jsem tvrdil, kolik hlasů bylo pro a proti. Když jsem si pustil hlasový záznam, měl jsem pravdu. Stačilo si ho pustit také."

16:58 - Bod číslo 6 - přichází na řadu petice proti výstavbě bytovky na Rozhledně. Slova se ujímá starosta Jan Čechlovský:

"Petice nám byla doručena 3. listopadu 2008. Máte na stole e-mail Tomáše Tvrdíka, dopis Jaroslava Remeše, dopis Eduarda Beránka, další petici, která byla doručena dnes ráno a staví se za výstavbu. Dále je tu dopis Strany zelených. Média pracovala tak rychle, že psala o petici, než ji dostala radnice."

Starosta popisuje vše, co předcházelo tomu, že 22. září prodej pozemku zastupitelstvo schválilo.

16:57 - Dalším bodem programu jsou smlouvy o poskytnutí přímé dotace. Pro je 23 zastupitelů, což jsou momentálně všichni přítomní.

16:55 - Pro je 23 zastupitelů, jeden se zdržel.

16:54 - Hana Vránová říká: "Otevírá se možnost koupě depa, ve výhledu s tím musíme počítat. Rovněž je ve výhledu areál bývalého letního kina, rekonstrukce ulice Na Sádkách, rekonstrukce kuchyně ZŠ Sladkovského - je tam časově daná podmínka, museli bychom ji zavřít."

16:51 - V příštím roce bude dokončen Spolkový dům a začnou se realizovat projekty, na které EU poskytne dotace. V roce 2010 má proběhnout rekonstrukce atletické dráhy AFK Chrudim.

16:48 - Dalším bodem je rozpočtový výhled do roku 2011. Opět mluví Hana Vránová. "Rok hudby bude stát přes dva miliony korun."

16:47 - Čtyřiadvacet hlasů pro - návrh rozpočtu byl schválen.

16:45 - Ke slovu se dostává zastupitel Jaroslav Trávníček: "Již několik období tlačím, abychom měli hlasovací zařízení. Proč? Docházelo k chybám. A druhý důvod je ten, že se mnohdy město zaštiťuje za větu "Zastupitelstvo" schválio". A nevíme, kdo jak hlasoval. Nechci ubírat tomuto rozpočtu. Ale v příští rozpočtové změně, aby s touto položkou se počítalo."

16:43 - U městské policie je průměrná mzda 23 050 v ČR, u městské policie 20 300 Kč. Proto se špatně městu Chrudimi shánějí městští strážníci. Je podstav.

Kancelářská technika - je třeba koupit digitální ústřednu, která je na radnici v hrozném stavu a hrozí její kolaps.

16:42 - "Průměrná mzda je přes 25 tisíc ve veřejné správě, v Chrudimi je 21400. Proto se těžko shání lidé, když vidí plat, jdou jinam," řekla Vránová. Proto by bylo dobré do rozpočtu zanést navýšení mezd, i tak je v návrhu částka nižší, než celostátní čísla.

16:39 - Plánují se výkupy pozemků v PZ, ale i kvůli protipovodňovým opatřením.

16:37 - Odbor investic - velké investice, Střelecká ulice, rekonstrukce, Spolkový dům, objeví se i cyklostezka Chrudim - Pardubice, kterou město plánuje předfinancovat z vlastních zdrojů.

16:36 - Městská policie má zvýšený rozpočet o pětadvacet procent, hlavní položkou je rozšíření kamerového systému.

Odbor dopravy - navýšení je v MHD, rozšíří se trasy směrem na velkou průmyslovou zónu. Rostou i ceny vstupů. Nárůst 9 procent - 389 tisíc.

16:34 - Výnosy z výherních hracích přístrojů - i letos navyšovaly přes regulaci. Naopak správní poplatky se snižují - promítá se vliv nového živnostenského zákona.

16:30 - Úvěr byl schválen. Následuje jednání o rozpočtu pro rok 2009.

Návrh rozpočtu je 469,77 milionu korun, je vyšší o 9 procent oproti loňsku. Rostou nedaňové příjmy, dochází ke zvýšení nájemného a především energií.

16:29 - Druhým bodem je dlouhodobý úvěr na financování akcí, které budou hrazeny z peněz Evropské unie. V únoru si zastupitelé řekli, že předfinancování projektů zajistí úvěrem. To je nutné, jde o velký objem peněz.

Byla zadána veřejná zakázka k financování projektů, na třicet měsíců bude revolving. Přihlásili se čtyři zájemci, nakonec zbyla Komerční banka a Česká spořitelna. Vybrána byla spořitelna, která nabídla výhodnější podmínky. Bude zvláštní účet a úvěrový účet, proto jsou smloluvy dvě. První je padesát milionů - ty se načerpou a průběžně se budou vracet. Po třiceti měsících zůstatek revolvingu se bude splácet rovnoměrně. "Bude to poměrně administrativně náročné, budeme předkládat bance spoustu listin," řekla Hana Vránová.

16:20 - V tuto chvíli se projednává změna rozpočtu.

"Zůstatek fondu rezerv přesahuje 35 milionů korun", řekla vedoucí finančního odboru města Hana Vránová.

16:02 - Zasedací síň městského úřadu v Pardubické ulici je zaplněna k prasknutí. Židle obsadili nejen pracovníci radnice, jak tomu bývá obvykle zvykem, ale tentokrát přišli i obyvatelé sídliště Rozhledna, mezi nimi je dost seniorů. Právě kvůli nim byl bod, projedávající petici k plánované výstavbě bytovky přesunut z patnáctého místa na šesté.

16:00 - Vážení čtenáři, vítáme vás u on-line přenosu z jednání zastupitelstva města Chrudim.