V číslech Bude vyměněno 1280 metrů hlavního vodovodního výtlačného potrubí, 131 metrů potrubí k propojení s vedlejšími řady a 200 metrů potrubí k napojení 50 vodovodních přípojek. Dojde také k osazení nových ovládacích armatur.

„Pokud nedojde k odvolání proti výsledku soutěže, v průběhu března uzavřeme smlouvu, na přelomu března a dubna dojde k předání staveniště a v dubnu se začne stavět. Stavebně technické práce pak potrvají do konce října," uvedl ředitel VaK Chrudim Ivo Doskočil. Ředitel nezastírá, že s rekonstrukcí bude spojené určité nepohodlí, které zaznamenají jak řidiči, tak i pěší obyvatelé města nebo jeho návštěvníci.

VODAŘI SE OMLOUVAJÍ

Stavba se dotkne obyvatel domů u obou zmíněných ulic, stejně jako majitelů tamějších obchodů či návštěvníků polikliniky. „Během opravy může v daném úseku dojít k omezení výjezdu vozidel z okolních nemovitostí i ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v místě stavby a v jejím nejbližším okolí. Za všechny tyto nepříjemnosti se předem omlouváme a budeme se snažit, aby dopravní omezení a realizace stavby byly co nejkratší," podotkl ředitel VaK Chrudim.

KILOMETRY POTRUBÍ

Společnost VaK Chrudim se pouští do díla, i když by vlastně nemusela. „Zaznamenal jsem tvrzení, že rekonstrukce je nevyhnutelná kvůli dezolátnímu stavu naší vodovodní a kanalizační sítě. Tak tomu ale není. Naopak, jde nám o investici zaměřenou do budoucnosti. Tamější padesát let stará síť je podle našich průzkumů v takovém stavu, že by mohla dál dobře sloužit třeba ještě nějakých dvacet let. Víme však, že Ředitelství silnic a dálnic plánuje na příští rok kompletní obnovu vozovek na obou hlavních ulicích, takže jsme se rozhodli, že rekonstrukci provedeme už teď, abychom ani v delším výhledu vozovky neničili případnými opravami," uzavřel Ivo Doskočil.

Rekonstrukce postihne úsek od kruhového objezdu mezi ulicemi Čáslavská a Palackého až ke křižovatce mezi ulicemi Obce Ležáků a Sokolská. Vyměněno zde bude 1267 metrů potrubí hlavní stoky, 73 metrů potrubí pro vedlejší stoky a 161 metrů potrubí k napojení 161 kanalizačních přípojek. Současně bude na stávající kanalizaci zbouráno čtyřicet kanalizačních šachet a septik u panelového domu č.p. 61 – 67. S výstavbou nové kanalizace budou podle projektu vybudovány nové kanalizační šachty.