Investorem opravy vnějšího pláště budovy a kamenných prvků je regionální muzeum, na financování se rovným dílem složily Pardubický kraj a město Chrudim. Celkový rozpočet opravy přesahuje sedm milionů korun. "Pokud do stavby nezasáhnou extrémně nepříznivé klimatické podmínky nebo další nečekané okolnosti, má být hotovo v polovině června,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Oprava bude rozdělena do jednotlivých fází. „Začínáme u napojení s budovou Široká 85, poté přijde na řadu čelní strana budovy do ulice Široká a nakonec jižní strana budovy nad náhonem Chrudimky,“ informovala ředitelka muzea Klára Habartová.

Součástí opravy jsou restaurátorské práce na kamenných zdobených prvcích, které jsou v havarijním stavu, a hrozilo by jejich trvalé poškození. "Provoz Chrudimské besedy ani Regionálního muzea není přerušen ani omezen. Jsem rád, že Muzeum bude zase zářit novotou a bude odstraněno ochranné lešení ve slíbeném termínu," řekl starosta města František Pilný. Práce mají skončit na konci června, aby pohodu festivalu Loutkářská Chrudim nekazil pohled na ošklivé bednění na fasádě Muzea.