Veškerá individuální dálková doprava bude na světelné křižovatce odkloněna na objízdnou trasu ve směru na Trhovou Kamenici, odkud povede do Ždírce nad Doubravou.

Hromadná autobusová doprava bude odkloněna do ulic Vinohradská-Rokycanova-Husova-Jungmanova. Zastávka autobusu na Tylovém náměstí u papírnictví se přesune naproti na zastávku u prodejny Jednoty.

Individuální automobilová doprava místní povede na stejné trase.

Rekonstrukce mostu se dotkne i chodců. Pro ty bude postavena dočasná lávka na straně mostu směrem k Betlému, která také umožní přechod přes řeku Chrudimku i pracovníkům stavby.