Chodci, kteří si tudy zkracují cestu do Štěpánkovy ulice se nemusejí obávat. Průchod zůstane otevřený, povedou k němu pouze cestičky podél hradeb, které začínají v ulicích Soukenická a Čs. partyzánů u bývalého mlýnu.

Radní se také věnovali dodatkům ke smlouvám na stavby, jež město v těchto dnech realizuje. Jednou z nich je například oprava střechy na budově chrudimského Muzea.
Jak vysvětluje starosta Petr Řezníček, objevila se komplikace s materiálem, z jakého by měly být zhotoveny ozdobné vázy.

Původně se uvažovalo o třech verzích, a to vyrobit ozdobné prvky z kamene, betonu nebo epoxidu. První dvě varianty by však byly příliš těžké, takže by hrozilo, že se střechou prostě proboří. Proto město kývlo na možnost vytvořit vázy ve formě epoxidových výdusků (přesné náhražky). Hotovo by mělo být do zimy.