Městský úřad v Chrudimi teď slovy investičního technika Miroslava Beránka vysvětluje:

„Opravu provádí firma M-Silnice a podle smlouvy o dílo je termín předání do 13. prosince. Po vyfrézování živice bylo zjištěno, že na části vozovky je minimální konstrukční vrstva, proto zde byla provedena betonová stabilizace. Z tohoto důvodu musela být posunuta pokládka nového živičného krytu, která byla přesunuta na úterý 2. prosince."