Částečné dopravní omezení je v rozsahu mezi křižovatkou u odbočky na Vejvanovice a prodejnou Antique Jelínek. „Objízdná trasa se nestanovuje, silniční provoz bude veden v celém úseku stavby obousměrně po staveništi a bude řízen kyvadlově řádně proškolenými a označenými pracovníky stavby pomocí vysílaček. Minimální volná šířka pro průjezd vozidel musí být zachována tři a půl metru,“ zní v rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu v Pardubicích. Píše se v něm rovněž, že uzavírka nesmí mít vliv na obsluhu zastávek linkové autobusové dopravy.

Na stavbě zřejmě problémy nejsou. „Úsek je v místě stavby průjezdný. Práce ukončíme do soboty,“ řekl Miloš Licek z dodavatelské firmy M–Silnice Chrudim.

(jaz)