Už v úterý začali cestáři frézovat povrch silnice v délce 2,2 kilometru v Městci. Tento úsek si vyžádá jen částečnou uzavírku, ale s ohledem na rozsah prací by měli řidiči zachovávat maximální ostražitost za volantem.

Prvního dubna začne platit uzavírka silnice, která potrvá do 7. května Provoz nákladní dopravy bude veden ke křižovatce „U Guláška“ přes Slatiňany, Orel, Zaječice, Chrast, Rosice a Přestavlky do Hrochova Týnce. Osobní auta pojedou ve směru na Topol, Úhřetice, Vejvanovice a Stíčany. Uzavírka bude mít částečný vliv na obsluhu zastávek pravidelné linkové autobusové dopravy.

Celkové náklady na opravu značně zdevastované silnice mezi Chrudimí a Hrochovým Týncem jsou nyní vykalkulovány na téměř 60 milionů korun.

Oprava silnice I/17
Místo uzavírky: Silnice I/17 v úseku cca 200 m před křižovatkou I/17 se silnicí č. III/3584 (směr Kočí, km 35,562) po křižovatku se silnicí č. III/34034 (odbočka před obcí Kočí směr Topol, km 36,740).
Současně s touto akcí bude provádět společnost M-Silnice a.s. o.z. VÝCHOD se sídlem v Chrudimi opravu silnice I/17 v úseku od křižovatky se silnicí III/35811 (směr Nabočany) po začátek obce Hrochův Týnec

Objízdná trasa:
a) pro nákladní dopravu:
Provoz nákladních vozidel bude z okružní křižovatky v Chrudimi (u Kauflandu) vyveden po silnici I/17 (třída SNP) až na křižovatku se silnicí I/37 v Chrudimi (u Guláška). Po silnici I/37 bude provoz doveden směrem na Slatiňany až na kruhový objezd ve Slatiňanech. Z této okružní křižovatky pojedou nákladní vozidla po silnici II/358 přes obec Orel, Zaječice do Chrasti, kde odbočí na silnici II/355 a přes obce Rosice a Přestavlky se vrátí na silnici I/17 v obci Hrochův Týnec. Objízdná trasa je uvažována jako obousměrná. Délka objížďky pro nákladní dopravu je cca 18,5 km.
b) pro osobní dopravu:
Osobní vozidla budou z okružní křižovatky v Chrudimi (u Kauflandu) směrována po silnici III/34025 (třída SNP) na křižovatku se silnicí II/340 v Chrudimi. Po silnici II/340 (ul. Topolská) budou dovedena do místní části Topol a dále až na křižovatku se silnicí III/340 41 v obci Úhřetice. V této obci odbočí na silnici III/34041, po které dojedou přes Vejvanovice do obce Stíčany na silnici II/355. Po silnici II/355 se vrátí na silnici I/17 v obci Hrochův Týnec. Objízdná trasa je uvažována jako obousměrná. Délka objížďky pro osobní vozidla je cca 8,0 km.

Oprava silnice I/17

Uzavírka bude mít částečný vliv na obsluhu zastávek pravidelné linkové autobusové dopravy. Autobusové linky v době úplné uzavírky použijí následující objízdné trasy:

a) VEOLIA Transport:

620840 – všechny spoje obsluhující obousměrně obec Kočí po silnici III/340 34 (Topol – Kočí) a dále do Nabočan odb. přes Dolní Bezděkov (III/340 36), Vejvanovice (III/340 36) po III/340 41 a II/355 do Hrochova Týnce
620880 – všechny spoje po III/340 34 (Topol – Kočí)
620930 – všechny spoje po III/340 34 (Topol – Kočí) s tím, že místo zastávky Topol bude obsluhována zastávka Topol,křiž. Dále po silnici I/17 na odbočku Nabočany, po III/340 36 do Dolního Bezděkova a Vejvanovic, po III/340 41 a II/355 do Hrochova Týnce. Zastávky Nabočany,odb., Dolní Bezděkov a Vejvanovice budou obsluhovány v opačném pořadí. Spoj 5 pojede po III/340 34 (Topol – Kočí) do obce Kočí, kde se otočí a vrátí stejnou trasou zpět do Chrudimi
700219 - spoj č.1 z Hrochova Týnce po II/355, III/340 41 (Vejvanovice), III/340 36 (Dolní Bezděkov), I/17 přes obec Kočí, dále po III/340 34 (Topol – Kočí) do obce Topol. Spoj č.2 po III/340 34 a dále po I/17, III/340 36, III/340 41, II/355 do Hrochova Týnce. Zastávky Nabočany,odb. a Dolní Bezděkov budou obsluhovány v opačném pořadí
620980 – obousměrně přes Topol, Vejvanovice do Hrochova Týnce po III/340 25, II/340, III/340 35, III/340 41 a II/355
650660 – spoje 11, 19, 21, 4, 16, 26 přes Vejvanovice a Dolní Bezděkov po II/355, III/340 41, III/340 36 do obce Nabočany
b) ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.:
700919, spoj 1 pojede z Hr. Týnce po II/355 a III/340 41 do Vejvanovic, odtud po III/34036 do Dolního Bezděkova a na křižovatku s I/17. Dále dle JŘ do obce Kočí, odtud po III/340 34 do Topolu a po II/340 do Chrudimi
700919, spoj 2 pojede v opačném směru po stejné trase. Zastávky budou obsluhovány v opačném pořadí
700996 pojede po stanovené objízdné trase jako osobní doprava.
c) Zlatovánek spol. s r.o.:
680037 pojede po stanovené objízdné trase jako osobní doprava.

Trasa pro autobusy 700996 a 680037 vede z okružní křižovatky v Chrudimi u Kauflandu směrována po silnici III/34025 (třída SNP) na křižovatku se silnicí II/340 v Chrudimi. Po silnici II/340 (ul. Topolská) budou dovedena do místní části Topol a dále po silnici III/34035 do obce Vejvanovice. V této obci odbočí na silnici III/34041, po které dojedou do obce Stíčany na silnici II/355. Po silnici II/355 se vrátí na silnici I/17 v obci Hrochův Týnec.