„V tuto chvíli máme příslib od zhotovitele a také od investora, což je Pardubický kraj, potažmo Správa a údržba silnic Pardubického kraje, že by mělo být vše hotovo nejpozději do konce listopadu. Pravděpodobnější ale je, že práce budou dokončeny již v průběhu října,“ uvedl včera starosta města Jan Macháček.

První etapa rekonstrukce bude skončena položením nových asfaltových povrchů v opravovaném úseku do konce října. Stále také probíhají práce na navazujícím mostním objektu. Poté budou ve druhé etapě zahájeny ještě práce na předláždění severní části náměstí u COOPu. Tady bude nahrazen asfalt za žulovou dlažbu, budou založeny nové obruby pro chodníky a také bude provedena úprava křižovatky na Zderaz a Bor u Skutče.

Novou podobu letos nezíská pouze Podměstská ulice. Došlo totiž i na opravy některých ulic v majetku města. V režii prosečské radnice tak byly v srpnu kompletně opraveny ulice Školní a V Plůtku II, jejichž oprava stála 990 tisíc Kč s DPH. V letech 2015 až 2018 město Proseč opravilo nebo vybudovalo více než 14 tisíc m2 nových asfaltových povrchů komunikací, což je v historii Proseče v takto krátkém čase rekord.