Ve schváleném rozpočtu města je na ni pamatováno sedmi miliony a třemi sty tisíci korun. Rada města Chrudim teď na základě ukončeného výběrového řízení vyhodnotila vítězného uchazeče o tuto stavební zakázku a rozhodla, že dílo bude realizovat společnost PP-GROUP z Proseče, která nabídla provedení všech prací za částku 6 milionů a 239 tisíc korun.

Potřebná suma je tak nakonec oproti té rozpočtované zhruba o milion korun nižší. Teď běží lhůta pro případná odvolání neúspěšných uchazečů a zároveň se připravuje veškerá smluvní dokumentace pro samotné zahájení stavby.

„Ta by pak měla být realizována přibližně od dubna do září letošního roku,“ doplnil místostarosta Aleš Nunvář, který je v Chrudimi gesčně zodpovědný za oblast investic.