„Peníze budou vybírat farníci z Krouny,“ říká duchovní správce farnosti Vladimír Handl.

„Varhany obecně jsou největším a mechanicky nejsložitějším hudebním nástrojem. Znamená to tedy, že také jejich oprava bude velice náročná, a to nejen na práci odborníka, ale také po stránce finanční. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku mezi farníky a občany Krouny a okolí na opravu,“ říká Vladimír Handl, duchovní správce katolické farnosti v Krouně

Sbírka začne už za pár dní. Během dubna a května začnou jednotlivé domy v obci a jejích místních částech navštěvovat zástupci farnosti s prosbou o příspěvek do sbírky. „Každopádně budou z Krouny. Tento fakt zdůrazňujeme proto, aby nemohlo dojít ke zneužití této akce, a aby ti, kteří budou osloveni, nemohli být někým cizím podvedeni. Bohužel, je tento jev v současné době velice častý, “ dodává Vladimír Handl, který už nyní přijímá finanční příspěvky od těch, kteří nechtějí čekat na zahájení sbírky.

Na generální opravu varhan mohou přispět i rodáci a přátelé Krouny, a to prostřednictvím bankovního účtu. 1142511329/0800 s variabilním symbolem 1111. Pokud si vyžádají na příjemci peněz doklad o věnované částce, bude jim obratem doručen.

Jednomanuálový mechanický zásuvkový nástroj postavil Karel Horák v roce 1801. Varhany byly do kostela sv. Michaela archanděla instalovány v roce 1801 mistrem varhanářem Karlem Horákem z Kutné Hory. Od roku 2003 jsou varhany vedeny jako samostatná movitá kulturní památka.