„Stavbu této silnice druhé třídy, která je v majetku Královéhradeckého kraje, bude financovat stát. Rekonstrukce skončí až v polovině příštího roku,“ řekl náměstek hejtmana Petr Kuřík.

Stát silnici opravuje, protože ji stavbaři využívali při výstavbě dálnice D11. Komunikace tím utrpěla.

V rámci výstavby dálnice D11 byly do rekonstrukcí zahrnuty všechny křižující silnice – mostní objekty, mimoúrovňové křižovatky a trasy pro navážení násypového materiálu. Úsek u Dobřenic v délce necelých dvou kilometrů se bude rekonstruovat po částech, aby nedocházelo v místní dopravě ke komplikacím. Kamiony budou muset jezdit v době stavby objízdnými trasami, které povedou po silnicích první třídy. Délky uzavírek a objížďky teprve budou stanoveny.

V Královéhradeckém kraji leží celkem 3752 kilometrů silnic. Z toho 430 kilometrů tvoří silnice první třídy, zbytek silnice druhé a třetí třídy, které jsou ve vlastnictví kraje. Na opravy krajských silnic padlo za poslední čtyři roky asi 1,5 miliardy korun.

V následujících pěti letech chce kraj na opravy z vlastních zdrojů dát 1,3 miliardy korun a dvě miliardy z EU.