Cena rekonstrukce je 3,89 .milionu korun, z toho 3,5 milionu tvořila dotace ze státního rozpočtu, kterou se městu podařilo získat ve spolupráci s poslancem Libým.