„Snažíme se opravovat ucelené úseky chodníků a ve většině případů tvoří nové povrchy po dohodě s architektem města zámková dlažba," říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Podle starosty města Petra Řezníčka se opravy povrchů chodníků neřeší jen v koordinaci s rekonstrukcemi sítí, ale také v případě poškozených nebo nevyhovujících povrchů podle plánu Odboru investic nebo i na základě podnětů obyvatel města.

„Co se týká následných oprav a úprav po akcích síťařů, nejčastěji se jedná o rekonstrukce plynu. Takto byly v letošním roce řešeny například chodníky v ulicích Švermova, Na Valech, Heydukova, Palackého, Fibichova, Dr. Malíka nebo na Masarykově náměstí," říká starosta Petr Řezníček. Z těch dalších je možné zmínit například chodníky v ulicích Dvořákova, Čavisovská, Topolská nebo chodník ve Vestci.

V řadě případů se přitom neřeší pouze výměna samotného krytu chodníku, ale je nutno měnit i konstrukční vrstvy nebo pořizovat nové obruby. Často se tak vlastně jedná o chodníky zcela nové.

„Jenom pro zajímavost je možné doplnit, že takto bylo opraveno jeden a půl kilometru chodníků," dodává místostarosta Jan Čechlovský.
Opravy chodníků, komunikací a případně dalších částí veřejných prostor probíhají a budou probíhat i ve druhé polovině roku. (ap)