„Na základě jednání se starostou Včelákova Janem Pejchou jsme vytipovali tento úsek silnice III. třídy. Je několikrát záplatován a rozhodně si úpravy zaslouží, a to i s ohledem na nedaleké pietní území Ležáky. Předpokládáme, že by měla oprava, kterou bude zajišťovat Správa a údržba silnic Pardubického kraje, vyjít na částku přesahující sedm milionů korun. Dodavatel stavby by měl práce zahájit na začátku listopadu s tím, že obnova asfaltobetonových vrstev vozovky potrvá asi tři týdny,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.