„Dokumentace bude sloužit jako podklad pro čerpání prostředků z fondu EU a bude také zahrnovat požadovaný nový kruhový objezd v lokalitě u Vagonů, který bude sloužit pro napojení územním plánem schválené lokality pro výstavbu rodinných domků. Komunikace II/305 by tak byla po komunikaci II/337 v úseku Skutíčko – Vrbatův Kostelec další zmodernizovanou krajskou silnicí v našem okolí,“ informuje Pavel Bezděk.

Druhý objezd nebude

Jak plyne z úvodu, silnice II/305 spadá pod Pardubický kraj a správu na ní tedy vykonává Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Město se však dlouhodobě snaží kraji napomáhat například tím, že oslovuje vlastníky přilehlých pozemků, jež jsou potřebné pro realizaci podobných oprav.

Okružní křižovatky jsou oproti běžným bezpečnější. Nepřekvapí proto, že stejně jako v lokalitě u Vagonů by obyvatelé Skutče rádi viděli nový kruhový objezd také na křižovatce ve směru na Prosetín, která se nachází v horní části skutečské obchvatové komunikace. „Výhled tu není úplně ideální a ne každý řidič tudy projíždí povolenou rychlostí. Místo tak představuje problém i pro ty z nás, kteří využíváme zdejší přechod pro chodce,“ svěřila se Deníku jedna z místních obyvatelek.

V uvedené lokalitě však zatím zřízení okružní křižovatky nepřichází v úvahu. „Městu se bohužel nepodařilo dohodnout s některými majiteli pozemků na jejich vykoupení,“ konstatuje skutečský starosta. Myšlenky na kruhový objezd se ale starosta nevzdává, neboť věří, že i zde by mohlo časem dojít ke kýžené dohodě.

Konec lepení děr?

Ve výhledu jsou rovněž opravy dalších krajských silnic na Skutečsku. Jde především o silnice III. třídy, na nichž byly dosud prováděny opravy pouze strojem Turbo. Což znamená, že výtluky byly vyspravovány emulzí a drtí. „Tento způsob opravy je však provizorní a stav některých úseků, kde penetrované povrchy jsou ze začátku 80. let, začíná být značně tristní,“ pokračuje starosta.

„Potěšilo nás proto písemné potvrzení odboru dopravy Pardubického kraje o zařazení komunikací III/35833 Předhradí – Lešany a III/35829 Skuteč – Lhota do plánu oprav pro nejbližší dva roky. Pardubický kraj tedy plánuje provést opravu povrchu zásadnějším způsobem a to sejmutím vrchní vrstvy, přípravou podloží a položením nového asfaltového koberce,“ uzavírá Pavel Bezděk.