Stavbě obecního úřadu předcházela koupě staré nemovitosti. Tu pak Orelští zbourali a na jejím místě postavili budovu novou, ve které nechybí kromě úředních místností a zasedací síně například ani zázemí v podobě dílny pro zaměstnance údržby. Druhé křídlo nového objektu bylo zase postaveno jako zbrojnice pro místní dobrovolné hasiče. Na tenhle účel dostala obec dvě dotace, konkrétně ve výši 540 tisíc korun od hasičů a dalších 200 tisíc Kč od Pardubického kraje. Přibližně 900 tisíc pak obec získala i na pořízení kontejnerů a jejich nosiče. V tomto případě šlo o evropské peníze. Část nezastavěné plochy u obecního úřadu totiž chtějí v Orli začít využívat pro ukládání tříděného odpadu.

„Na stavbu obecního úřadu jsme šetřili několik roků, takže jsme nakonec vše skutečně zvládli bez bankovních úvěrů. A to za situace, kdy se roční rozpočet obce pohybuje okolo 10 milionů korun,“ opět připomíná starosta Vladimír Příhoda.

„Rozhodně to je velká změna k lepšímu. Stará budova už dávno nevyhovovala. A to nejen z prostorových důvodů, ale například i kvůli značné vlhkosti, která do budovy pronikala kvůli chybějící izolaci,“ uznává například místní obyvatel Václav Hrdý. „Dobré je i to, že se část nového objektu, včetně volných ploch, nachází o něco dál od frekventované silnice 2. třídy. Dopravní zatížení je teď vůbec asi naším největším problémem. S tím ale obec nemůže nic dělat, tady pomůže až dostavba chrudimského obchvatu,“ přemítá Václav Hrdý.

Přesto zůstávají věci, které za obec nikdo jiný nevyřeší. Patří k nim i nedostatek míst ve zdejší mateřské škole. „Chceme proto začít stavět novou budovu mateřské školy. Ta bude stát v areálu zdejší základní školy, tak, aby odpadly například současné komplikace s převážením obědů mezi dvěma budovami. Samotná stavba by měla bez vybavení přijít zhruba na 17 milionů korun. A ani v případě této investice prozatím nepočítáme s žádnými úvěry,“ naznačuje starosta Vladimír Příhoda. „V nejbližší době začneme s výběrovým řízením na dodavatele stavby a pokud všechno půjde, jak má, tak bychom chtěli mít maximálně do dvou let hotovo,“ doplňuje starosta.