Na křížení se silnicí II/358 totiž vedle křížení „T“ od plánovaného kruhového objezdu přibude po připomínkách obcí a dopravních expertů také přímý nájezd z této silnice ve směru na Pardubice.

„Ten zabrání křížení obchvatu při odbočování, jež by zde bylo o to nebezpečnější, že obchvat zde bude veden v oblouku. Za něj by nebylo vidět,“ řekl chrudimský starosta František Pilný.

Jedná se o jedinou mimoúrovňovou křižovatku na trase dlouhé 4,5 kilometru. V místě napojení na stávající I/37 u Kunčího bude pod obchvatem rovněž podjezd pro nynější obslužnou okrsku vedoucí podél státovky. Obchvat za 445 milionů bez DPH bude hotový na konci roku 2021.