„Na vybraných jedincích se sníženou provozní bezpečností byly provedeny řezy, které zajistí dlouhodobé setrvání stromů na místě v dobrém zdravotním stavu. Pomocí stromolezeckých technik byly odbornou arboristickou firmou provedeny zdravotní, sesazovací a redukční řezy, na některá větvení korun stromů byly také instalovány bezpečnostní vazby. Takto bylo ošetřeno sedmdesát pět stromů," uvedl mluvčí radnice Aleš Prokopec.

DÍLO ZA STATISÍCE

Projekt s názvem „Sadové úpravy Městského parku v Chrudimi" byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí. „Celkové náklady na ošetření stromů činily přesně 235 708 Kč, přičemž fond poskytl finanční podporu ve výši 116 837 Kč, což odpovídalo 80 procentům z celkových uznatelných nákladů," upřesnil Aleš Prokopec.