Místo posledního odpočinku významného moravského archeologa Jaroslava Palliardiho (1861 1922) zůstává nadále neznámé. Na hřbitově v Heřmanově Městci nebyla urna s jeho popelem objevena. Přesto se podařilo zjistit alespoň část osudu rodiny, řekl při otevření hrobu rodiny Netušilových správce hřbitova Ladislav Doležal.

„Objevilo se pět kosterních ostatků, některé se dají ještě identifikovat, a také dvě urny, paní Palliardi a paní Messnerové. Dá se to považovat za dílčí úspěch, nicméně ostatky Jaroslava Palliardiho se v tuto chvíli nenašly," uvedl Doležal. Pokud budou mít archeologové či další subjekty zájem, může průzkum hrobu ještě pokračovat, jinak bude po měsíci opět zasypán.

Pátrání po uložení urny s Palliardiho ostatky se dlouhou dobu věnoval amatérský badatel Viktor Dvořák. Inicioval také otevření hrobu, o němž na základě studia v archivech a dokumentech předpokládal, že by mohl skrývat ostatky manželů Palliardiových.

Palliardi zemřel v Moravských Budějovicích, místo jeho kremace však není známé. Jako stoupenec Volné myšlenky, antiklerikálního a ateistického hnutí, nechtěl být pohřben, ale jeho popel měl být rozprášen. Manželka Marie s dcerou Vlastou se později několikrát stěhovaly, v Heřmanově Městci byly krátce po válce u přátel, rodiny Messnerových.

Významný moravský archeolog Palliardi vystudoval práva, ale od mládí se věnoval archeologii. Působil především na Znojemsku. Je tvůrcem základní chronologie moravského eneolitu, doby měděné, která byla později rozšířena a upravena i pro eneolit středoevropský. (čtk)