Jak jste se dostala k pořadatelství Dne severských psů v Heřmanově Městci?

Přihodilo se to před lety díky mému známému Karlu Kultovi, který měl tehdy dva malamuty a jehož syn měl v té době smečku šesti psů plemene husky.

Takže to byli víceméně vlastně oni, kteří stáli za organizací nultého ročníku Dne severských psů v Heřmanově Městci. No a později jsme požádali ještě mushera Pavla Lněničku. První ročníky se konaly v Bažantnici, ale později jsme našli ideální prostředí v zámeckém parku u Domova pro seniory Hlavního města Prahy.

Na organizaci akce se velmi podílí i ředitelka domova Marie Málková, která nám ve všem vychází maximálně vstříc.