Adventní čas je asi pro většinu z nás spojen s předvánočními přípravami, nákupy dárků, s úklidem a výzdobou domovů. Tradičním začátkem adventu je podobně jako u nás v Heřmanově Městci i v mnoha dalších městech slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Okukování stánků s všelijakými dobrotami a nápoji a jejich ochutnávání, procházka svátečně osvětleným podvečerním městem, to vše k adventu patří.

Pro křesťanského věřícího adventní období znamená v první řadě přípravu ve spirituálním slova smyslu, čas, kdy očekáváme radostnou vánoční zvěst narození Spasitele. V těchto čtyřech postních nedělích bychom se měli na jeho příchod připravovat. Znamená to nejen věnovat chvíli zamyšlení nad sebou samými, nad naším okolím i nad našimi vztahy, ale i vnitřně se zklidnit a snažit se být vnímavější a citlivější.

Sáhnu li si do svědomí, musím se vám přiznat, že se sice v adventním čase věnuji věcem duchovním, ale zároveň se musím zabývat činnostmi ryze praktickými. Je zapotřebí připravit a vyzdobit kostel, nachystat adventní a vánoční bohoslužby, oslovit věřící vánočními listy a pozvat je do svátečních shromáždění. Na meditaci a duchovní usebrání mnoho času nezbývá a moji kolegové by jistě hovořili podobně.
Velikou radostí jsou pro mne adventní a vánoční koncerty s naším souborem Rebelcanto. Každoročně trávíme minimálně jeden adventní týden v Norimberku a v jeho okolí. Užíváme si setkání se svátečně naladěnými posluchači a ve volném čase se projdeme vyzdobeným Norimberkem i dalšími bavorskými městečky. Všude to voní svařeným vínem a různými specialitami, odolat lze jen stěží! Právě za několik dní tam odjíždíme prezentovat naše zbrusu nové vánoční CD a už se opravdu moc těším.

Ze srdce bych chtěla popřát všem čtenářům Chrudimského deníku, aby adventní období prožívali nikoliv uspěchaně a ve stresu, ale aby tento čas strávili pokojně a s radostí v srdci, s vyhlížením nejkrásnějších svátků v roce - svátků vánočních.

(pk)