Přeji si, abych dokončil činnost jako starosta obce Kněžice ve zdraví a pohodě.

Chci do konce volebního období společně s ostatními členy obecního zastupitelstva dokončit všechny úkoly, které jsme si stanovili. Jeden z těch důležitých je splatit úvěr, který obec má. Současně bych chtěl, aby nové zastupitelstvo vzešlé z říjnových voleb začalo svoji činnost s čistým štítem. V roce 2010 nás čekají malé práce, které jsou nezbytné pro chod obce.

To je vše co chci do konce volebního období vykonat a bude na novém zastupitelstvu, vzešlé v nových volbách, aby se již samo rozhodlo o novém rozvoji obce. Vzhledem k mému věku již nechci dále kandidovat na post starosty a ani do zastupitelstva.

Na závěr přeji všem občanům obce Kněžice, ale i ostatním, hodně zdraví, osobní pohody a šťastné vykročení do nového roku.

(pk)