Co se Vám podařilo splnit v roce 2011?

Rok 2011 z pohledu starosty považuji za úspěšný. Za největší přínos považuji rekonstrukci průjezdní komunikace přes Třemošnici směrem na Běstvinu. Pozitivem bylo otevření prodejny Penny marketu, kterou využívají k nákupům i další lidé z okolí. Rovněž se vyplatila naše značná iniciativa při zdlouhavých a složitých jednáních s MPSV, kdy jsme ve městě uhájili pracoviště Úřadu práce a kontaktní místo státní sociální podpory. Po nynějším převedení sociální agendy z obcí na Úřad práce nemusí lidé z regionu za těmito službami dojíždět do Chrudimi.

Za osobní úspěch považuji hospodaření města v roce 2011. Celkový roční hospodářský výsledek skončil přebytkem 3,2 mil. Kč, přestože jsme více jak 3 mil. korun investovali do rekonstrukcí a oprav majetku. K úspěchům řadím i řadu kulturních a zájmových akcí věnovaných dětem.

(pk)