„Práce na rekonstrukci by přitom šlo rychle obnovit a největší hotel ve městě by mohl do 18 měsíců nabízet ubytovací služby,“ říká Jiří Mařas, jednatel akciové společnosti Bazcom, do jejíhož majetkového portfolia patří společnost Homa Holding i se zmíněným hotelem. Dostavbě teď podle něj brání jen lpění města na již dříve smluvně dohodnuté podzemní variantě parkoviště.

„My máme řešení, ale bez podzemního parkoviště, které by ekonomiku celé investice úplně zhatilo. Bavíme se tu o rozdílu mezi přibližně 34 miliony za podzemní provedení a 7 až 8 miliony za povrchovou verzi,“ vysvětluje Jiří Mařas.

Za složitou historii nedokončené rekonstrukce nemůže podle Jiřího Mařase ani město, ani současný vlastník. „Věřím, že v zájmu chrudimských občanů je především to, aby hotel opět fungoval. Část zdejší politické reprezentace zastává názor, že tam musí být podzemní parkoviště stůj co stůj, já se ale domnívám, že bychom se měli pokusit nalézt rozumný kompromis,“ přemítá Jiří Mařas a ještě doplňuje, že v případě dohody na povrchové verzi parkoviště je společnost připravena stvrdit písemně svůj závazek na otevření hotelu do roka a půl. „Nicméně po dosavadních dvou letech snažení a přesvědčování jsme nabyli dojmu, že neústupnost města může vycházet vstříc i zařízení obdobného charakteru, které je provozováno nedaleko odsud. Mám tím na mysli sečský hotel Jezerka,“ uzavírá Jiří Mařas.

ČÁSTKA S OTAZNÍKEM
Chrudimský stavitel, investor a spolumajitel sečské Jezerky Milan Kušta nicméně ujišťuje, že jeho zájmy tu nejsou ve hře. „S ohledem na odlišnou skladbu naší klientely myslím, že nepůjde o naši přímou konkurenci,“ předesílá Milan Kušta.

„Sám jsem pro dokončení rekonstrukce Hotelu Bohemia, protože myslím, že město takový hotel potřebuje. Ne ale za každou cenu. Podzemní parkoviště je zcela nezbytné a pozemek před hotelem představuje v této oblasti jednu z posledních volných ploch v majetku města, kde lze nějak smysluplně řešit parkování. Částka zmiňovaná v souvislosti s podzemním parkovištěm se mi navíc zdá nadsazená. Naše společnost v Kolíně postavila stejný typ parkoviště za polovinu naznačované částky,“ uzavřel Milan Kušta.

ROZPAKY TRVAJÍ
Představitelé chrudimské radnice ujišťují, že také oni by na místě opuštěného staveniště opět rádi viděli fungující hotel. Jenže taky ne za každou cenu – a povrchové parkoviště u nich též vzbuzuje rozpaky.

„Za úplný vrchol nevkusu považuji návrh zmíněné společnosti, že částku tři čtvrti milionu korun, kterou město již dříve přispělo na přeložku inženýrských sítí na místě budoucího parkoviště, by nám firma splácela po deseti tisících korunách ročně. Celkem tedy 75 let,“ poznamenává starosta města Petr Řezníček.

Místostarosta Roman Málek říká, že nechce dopředu zavrhovat žádnou možnost. „Jako samospráva ale zároveň nemůžeme připustit takovou stavbu, jakou nyní platné dokumenty vůbec neumožňují realizovat. Mluvím o stavebním povolení, o zohlednění hlučnosti budoucího parkoviště, o stanovisku památkářů a podobně. To za prvé. A za druhé nejsem tak úplně přesvědčen, že chce firma skutečně stavbu dokončit. Třeba se takto jen snaží zatraktivnit svůj majetek ve prospěch případného dalšího kupce,“ dodal Roman Málek. (man)