Většinou se jedná o chráněná území nebo nejcennější luční porosty. Největší stádo v počtu 120 kusů je v rezervaci Zubří. Pastva napomáhá nejen odklizení zelené hmoty, ale rozrušováním půdního drnu napomáhá růstu rostlin, které by v konkurenci s ostatními druhy jen těžce obstály. V případě Zubří se jedná především o vřes obecný.

V nasavrcké Správě CHKO se lidé o této a dalších rostlinách mohou dozvědět na výstavě s výkladem , která se koná v pátek od 9 do 15 hodin a v sobotu dopoledne.