V pondělí Pacák podal vedení Pardubického kraje žádost o odvolání z funkce. „Zvážil jsem, že jsem skutečně udělal chybu a nevidím jinou možnost. Bylo to do programu lyžařského kurzu neštastně zařazené,“ řekl Deníku Pacák.

Zhruba třináctileté studentky gymnázia na únorovém lyžařském kurzu olizovaly z legrace těla spolužáků posypaná cukrem. Lehce erotickým hrátkám přihlížel tělolocvikář s ředitelem. Událost však natočil na video jeden ze studentů a dal na web.

„Ředitel požádal kraj, aby radní projednali jeho žádost. Jako důvody uvádí vlastní pochybení v kauze lyžařského výcviku sekundy, snahu nepoškozovat dobré jméno gymnázia a své v médiích,“ potvrdila mluvčí kraje Magdalena Navrátilová.

Kraj ovšem ředitele může odvolat jen v případě závažných pochybení. To, jestli se nějaká stala, nyní řeší školní inspekce a také policie. Kraj zatím obdržel jednu jedinou stížnost, ale nikoliv na „olizování břich“, nýbrž na stravu či rušení nočního klidu na kurzu. Pacák mezitím sklízí obrovskou vlnu podpory.

„Nesouhlasíme s tendenčním postupem médií při referování o událostech na lyžařském kurzu. Podporu řediteli jsme vyjádřili v petici zaměstnanců, stejné stanovisko mají i studenti, ti shromáždili pod svoji petici 296 podpisů. Chceme, aby celou záležitost objektivně posoudila a zhodnotila odborná komise,“ píše se v dopise učitelů školy.

Na případ upozornila média, poté se strhla vlna ohlasů. Zatímco velká část čtenářů kantory odsoudila, sami studenti a paradoxně i velká část rodičů událost bagatelizuje jako nevinnou legraci. Ředitele Pacáka si studenti i absolventi gymnázia váží.

„Nechci diskutovat o tom, jaké hry se na lyžařském kurzu mohou nebo nemohou hrát. Pozastavuji se ale nad tím, jaká mediální bublina se kolem toho vytváří. Reportéři se snaží vytvořit senzaci a publikují záběry, které jsou účelově a tendenčně sestříhány. Nevím, komu má kauza prospět, ale určitě to nejsou studenti a pedagogové gymnázia,“ napsala Vlasta Vosyková z Přelouče, jejíž dcery jej studovaly.

Dopisy čtenářů

Vážená redakce, žádáme o zveřejnění našeho dopisu ve vašich novinách.
Nesouhlasíme s tendenčním postupem TV PRIMA při medializaci události na lyžařském kurzu. Svou podporu řediteli jsme vyjádřili v petici zaměstnanců školy, která byla adresována Ing. J. Pernicové. Stejné stanovisko vyjádřili i studenti, kteří shromáždili pod svoji petici 296 podpisů a zaslali ji hejtmanovi Mgr. R. Martínkovi.
Chtěli bychom, aby celou záležitost objektivně posoudila a zhodnotila odborná komise. Její závěry určitě vezme v úvahu při svém rozhodování Rada Pardubického kraje.
Myslíme si, že další medializace vytváří tlak, který neprospívá studentům ani pedagogům v období před maturitami.

Za zaměstnance Gymnázia Přelouč, Mgr. Oldřich Černohlávek
Vážená redakce, jsem Vaší dlouholetou čtenářkou a doufám, že můj názor otisknete. Bydlím v Přelouči. Obě moje dcery studovaly na zdejším gymnáziu a je tedy samozřejmé, že jsem v televizi i tisku zaznamenala informace o událostech na lyžařském výcviku. Nechci diskutovat o tom, jaké hry se na takové akci mohou nebo nemohou hrát.

Spíše se chci pozastavit nad tím, jaká mediální bublina se kolem celého problému vytváří. Televizní reportéři se snaží z události vytvořit senzaci. Svou přítomností ve škole narušují vyučování, bez souhlasu natáčejí studenty i pedagogy a publikují záběry, které jsou účelově sestříhány.

Událost komentují lidé, kteří nemají ucelené informace a tendenčně ovlivňují veřejné mínění. Nevím, komu má celá kauza prospět, ale určitě to nejsou studenti a pedagogové přeloučského gymnázia.

Mgr. Vlasta Vosyková, Přelouč