Pro středisko je současné období výjimečné také tím, že nedávno uběhlo 25 let od jeho otevření a 10 let od jeho zapojení do celosvětové sítě NephroCare provozované společností Fresenius Medical Care.

S PODPOROU KRAJE

„Po celé řadě našich vlastních investic je moderní dialyzační středisko dalším významným vkladem do rozvoje Chrudimské nemocnice. Sice se jedná o čistě soukromou investici, ale Pardubický kraj ji od počátku maximálně podporuje," uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má zdravotnictví v gesci. „Jako majitel nemocničních objektů jsme s firmou uzavřeli oboustranně výhodnou smlouvu garantující snížený nájem na 30 let dopředu, díky čemuž mohla takto rozsáhlá investice ve výši 51 milionů korun vzniknout. Pro nás je důležité, že modernizací dialyzačního střediska vzroste kvalita péče o pacienty v naší nemocnici," dodal Roman Línek.

„Díky této investici je pro pacienty Chrudimské nemocnice dostupná ta nejmodernější dialyzační péče. Navíc coby účastníci programu 'Přátelská nemocnice' díky rekonstrukci i zevních parkovacích prostor můžeme nabízet našim návštěvníkům vyšší komfort právě při parkování," doplnil ředitel Chrudimské nemocnice Vladimír Kučera.

LŮŽKA I PARKOVIŠTĚ

Důvodem rekonstrukce byla především potřeba rozšíření kapacit dialyzačního střediska a nevyhovující technický stav budovy. Došlo ke kompletní renovaci prostor, kde vzniklo nové zázemí pro personál a pacienty šatny, čekárna, sklady a vodárna. Stavební firma provedla, kromě výrazného rozšíření prostor díky nové přístavbě dialyzačního sálu, také zateplení fasády stávající budovy, výměnu oken a kompletní výměnu a zateplení střechy. „Pacienti mají navíc k dispozici nové parkoviště a dialyzační sál má nyní celkovou kapacitu 25 lůžek, z toho jedno akutní a jedno infekční. Vybudován byl také výtah přímo před dialyzačním střediskem, který slouží i pro potřeby ambulancí nemocnice," vysvětlil Jan Hajný, primář chrudimského dialyzačního střediska NephroCare.

VŠE ZA DESÍTKY MILIONŮ

„Jsem velmi rád, že pacienti z Chrudimska mají po půl roce opět k dispozici své dialyzační středisko, které navíc nyní patří k těm nejmodernějším u nás a splňuje ta nejpřísnější kritéria světových standardů kvality. Středisko navíc zajišťuje péči nejen o chronické pacienty, ale má i akutní program pro pacienty hospitalizované v nemocnici," prohlásil NephroCare manažer a prokurista společnosti Fresenius Medical Care Aleš Zacharda. Náklady na stavební úpravy se vyšplhaly na 35 milionů korun a kompletní vybavení dialyzačního střediska si vyžádalo dalších 16 milionů korun. Autorem projektu byla společnost Medicoproject, dodavatelem stavby byla stavební společnost GKR Stavby.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Dialyzační středisko s nefrologickou ambulancí bylo v Chrudimské nemocnici uvedeno do provozu v roce 1990. V roce 2005 se pracoviště stalo součástí mezinárodní sítě dialyzačních středisek NephroCare společnosti Fresenius Medical Care. Provoz pracoviště je zajišťován týmem odborných lékařů a specializovaných zdravotních sester. K dispozici jsou klinická psycholožka a nutriční terapeutka společnosti. Aktuálně středisko zajišťuje hemodialyzační péči celkem padesáti pacientům, deset pacientů pak zvolilo peritoneální (břišní) dialýzu.

„Díky rekonstrukci nabízí středisko pacientům to nejmodernější technologické vybavení a jako první naše středisko disponuje i nejnovějším systémem rozvodu koncentrátů třetí generace. S kvalitou dialyzační péče velmi úzce souvisí i kvalita vody, proto je středisko vybaveno také speciálními vodárnami, které garantují kvalitu vody v té nejvyšší kategorii ultračistá," popsal ředitel společnosti Fresenius Medical Care David Prokeš.