Města a obce jsou prostředníkem mezi žadateli o „bolestné“ a pojišťovnou, se kterou mají uzavřenou smlouvu. Chrudimská radnice na webových stránkách dokonce radí poškozeným, co všechno musejí při sepsání žádosti o náhradu škody uvést. I když žadatel vše splní včetně fotografie či plánku místa, kde upadl, lékařské zprávy nebo svědectví dalšího člověka, stále nemá vyhráno.

„Město má zpracovaný plán zimní údržby, jehož prostřednictvím zmírňuje závady postupně. Jinými slovy řečeno, chodníky nemohou být ošetřeny najednou, ale postupně,“ vysvětlil vedoucí městského odboru správy majetku Milan Havelka. Dodal, že i na chodníku platí zákon o pozemních komunikacích. Chodec se tedy musí stejně jako řidiči přizpůsobit stavu a povaze terénu, po kterém kráčí.

Když žadatel v žádosti napíše, že byl chodník jedna mydlina, nedostane ani korunu – věděl o tom a měl tedy jít jinudy. Pojišťovny mají spoustu otázek – zajímá je i to, jaké boty měl chodec na nohou. Možná právě proto je jen velice málo žadatelů o úhradu úrazu. „V současné době eviduje náš odbor pouze jednu žádost od začátku zimy,“ potvrdil Havelka.

Jak je vidět, zranění lidé se do „boje“ se smluvní pojišťovnou města raději nepouští. Větší šanci na bolestné mají při sjednání úrazového pojištění.

ODKLÍZENÍ SNĚHU

Technika náležící městům a obcím v kraji se včera pustila do odklízení sněhu většinou už v časných ranních hodinách. Chodníky ve Skutči byly brzy očištěny až na dlažební kostku. „Pořídili jsme novou techniku, jejíž součástí je pluh, kartáč i posyp. Jde to pěkně a rychle,“ pochvaloval si místostarosta města Jaroslav Hetfleiš.

Na kluzkých chodnících včera lidé padali a mnozí museli vyhledat lékařskou pomoc. „Přísun poraněných je dnes větší, chirurgická ambulance nemocnice ošetří všechny, kteří nevyžadují hospitalizaci,“ uvedl primář chirurgického oddělení Chrudimské nemocnice Vladimír Ninger. Akutní výkony, které vyžadují hospitalizaci na lůžku intenzívní péče nebo je u nich jen riziko nutnosti pooperačního pobytu na JIP, jsou podle jeho slov nyní směřovány do Pardubic. V Chrudimi jsou totiž zcela vyčerpány lůžkové kapacity JIP a chirurgické oddělení nyní nedisponuje žádnými lůžky intenzivní péče.

COVID JEDNOTKA

„V provozu jsou na chirurgii dvě standardní oddělení, která zajišťují péči o chirurgické nemocné, které lze v Chrudimi v současném režimu ošetřit, anebo jsou tam překládáni nemocní po operacích z Pardubic. Jedna stanice chirurgie je od října covid jednotkou,“ řekl Ninger.