Je určen pouze pro klienty zařízení, u kterých se v průběhu pobytu rozvinula demence, a proto potřebují speciální péči.

Přemístit je do nějakého specializovaného ústavu by dobré nebylo, protože tito lidé ve vysokém věku velmi obtížně snášejí změnu prostředí.

Název Inka vychází ze jména domova Drachtinka, jehož součástí je několik lidí s demencí. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují individuální přístup a alternativu smysluplného trávení volného času.

Z kapacitních důvodů není možné zabezpečit pracovníky domova nepřetržitý týdenní provoz. Daří se to díky dobrovolníkům, kterým patří náš dnešní palec nahoru.