Více než rok totiž museli probořenou silnici objíždět po vedlejším provizorním mostu ze železa ve tvaru oblouku.

Původní stavbu zbortila v srpnu loňského roku velká voda. Opravu provedla společnost AZ Sanace, která při práci nerozlišovala všední dny a víkendy.

V současné době už je most pokrytý asfaltovou vrstvou a na řadu by měly přijít další terénní úpravy.

(ron)