Všechny nemovitosti se nacházejí v areálu Národní kulturní památky Pietní území Ležáky, kterou Památník Lidice spravuje.

Jak ale uvedl Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, jedná se jen o drobný a dílčí krok ke kýženému stavu, kdy by se měl Památník Lidice ujmout majetkových práv v celém pietním území. „Polovina pietního území je dosud ve vlastnictví soukromé osoby, která vlastní 4,5 hektaru z celkových devíti. My tak nyní v podstatě obhospodařujeme i soukromý majetek a prozatím nejsme schopni s tím pohnout. Ve věci se nadále angažuje ministerstvo kultury," připomněl Milouš Červencl.

Posláním Památníku Lidice, příspěvkové organizace Ministerstva kultury, v areálu Pietního území Ležáky, je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení osady Ležáky a na utrpení jejích občanů, kteří se 24. června 1942 stali obětí nacistického násilí za podporu odbojové činnosti. Památník také pečuje o zachování jména osady Ležáky jako symbolu českého boje proti nacismu a vzpomínky na oběti válečných zločinů vůbec.

Bývalá kamenická osada Ležáky sloužila za 2. světové války jako úkryt parašutistů skupiny SILVER A s radiostanicí Libuše, vyslaných z Londýna československou exilovou vládou. Za tuto činnost byli všichni obyvatelé s výjimkou dvou dětí zavražděni, osada vypálena a srovnána se zemí.