Všechny navržené parcely jsou situovány do velice klidných a příjemných míst v blízkosti lesa a navazují na stávající zástavbu. Ke konci měsíce října odbor investic a městského majetku eviduje šest zájemců o výstavbu a zájem je o pozemky v každé lokalitě.

Na vybudování inženýrských sítí bylo již vydáno územní rozhodnutí a stavební řízení proběhne v zimním období tak, aby v příštím roce mohla být zainvestována lokalita, o kterou bude největší zájem. Cena pozemku včetně inženýrských sítí činí 300 Kč za jeden metr čtvereční. Další podmínky prodeje jsou nastaveny tak, aby vážné zájemce neodradili a zároveň se s pozemky nespekulovalo.

Přehled dosud volných pozemků, informace o podmínkách prodeje a postupu zainvestování předmětných lokalit lze získat na odboru investic a městského majetku MěÚ Hlinsko.